Stoppa Vårt Telia AKA Siebel (För Anställda på telia)

Stoppa Vårt Telia AKA Siebel (För Anställda på telia)

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Augustus Siebel started this petition to Telia Company AB

2019 skapades Vårt Telia... I tron och hopp om att det skulle förbättra och effektivisera arbetet för våra anställda i butiker, kundtjänst och alla andra viktiga avdelningar. Till en början fungerade saker och ting väldigt bra när det gäller de fasta tjänsterna. Däremot under 2020 började Telia migrera alla mobila abonnemang från våra gamla system Gsm och Tholbox, till Vårt Telia. Detta har inneburit en enormt stor stress på våra säljare.

Till ledningen: Ni vill att vi ska bibehålla hög försäljning, så ge oss då de effekttiva verktyg vi behöver för att underlätta detta. Vårt Telia är allt annat än detta.

Att ett abonnemangsbyte från 6 till 30 GB ska ta 15 minuter är inte rimligt.

Att vi ska behöva skicka in SNOW-ärenden som i vissa fall inte blir lösta med förklaringen: "ni har använt fel flöde" är inte rimligt.

Att vi ska behöva ha 20 ärenden i luften under en månad medan vi också förväntas ta nya kunder är inte rimligt.

Att ett direkt kortutbyte inte sker på en gång ställer till det för kund och sätter enorm stress på säljare. En sådan simpel sak ska inte kompliceras.

detta är bara ett axplock av saker som inte fungerar.

Men våran lösning till er är att ta tillbaka Gsm, Tholbox och Caesar.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!