Tek Tip Elbise (TTE) Hak İhlalidir. Karşı Çıkıyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


24 Aralık 2017'de çıkarılan 696 sayılı KHK ile hapishanelerde TTE uygulamasına geçileceği ve giymeyenlere uygulanacak yaptırımlar düzenlendi.

 Buna ve ceza infazında mahpuslara uygulanacak uluslararası standart kurallarına göre; mahpuslara giydirilmek istenen TTE;  

-  Mahpusu kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan, insan onuruna aykırı bir uygulamadır, kötü muamele ve işkence yasağının ihlalidir.

-  Henüz yargılaması devam eden mahpusu suçlu olarak damgalama aracıdır ve masumiyet karinesinin ihlalidir.

- Siyasi mahpuslara uygulanacak olması ve değişik gruplar için farklı renkler tasarlanmış olması ile ayırımcılık yasağının ihlalidir. 

-  Giymek istemeyen mahpuslara uygulanacak ziyaret yasağı ve hücre cezası ile ağırlaştırılmış tecride yol açacak, mahpusların  infazlarının yakılması ve şartlı tahliye hakkının ellerinden alınmasına neden olacaktır. 

-  Mahpus hakkında mahkemelere çıkarılmadan ceza verilmesine neden olacağından, savunma ve  adil yargılanma hakkını ihlaline yol açacaktır. 

TTE; 12 Eylül darbecilerinin uygulamak isteyip,  4 mahpusun yaşamını yitirmesine ve yüzlercesinin işkence görmesine neden olduktan sonra ve mahpusların ısrarlı direnişi karşısında 1984' de uygulamadan vazgeçtikleri bir uygulamadır.  

Hapishanelerde insan hakları ihlallerine ve işkenceye izin vermemek için TTE uygulamasına karşı çıkıyor, Hükümeti bu uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.  

OHAL kaldırılmalı  696 sayılı KHK' bir bütün olarak iptal edilmelidir. 

TTE Karşıtı Koordinasyon

Kampanyanın teslim edileceği kurumlar
- Cumhurbaşkanı
- Başbakan
- Bakanlar Kurulu
- TBMM Başkanlığı
- TC Adalet Bakanlığı
- Ceza ve Tevkif Evleri Genel MüdürlüğüBugün TTE Karşıtı Koordinasyon imzanı bekliyor!

TTE Karşıtı Koordinasyon bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Tek Tip Elbise (TTE) Hak İhlalidir. Karşı Çıkıyoruz!». TTE Karşıtı Koordinasyon ve imza atan diğer 1.888 kişiye katıl.