Tegen de verdere uitbating van de Belgische scheurreactoren Tihange 2 en Doel 3

Tegen de verdere uitbating van de Belgische scheurreactoren Tihange 2 en Doel 3

397.158 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 500.000.
Startdatum
Petition an
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Stop Tihange & Doel

** Français ** 

Tijdens een inspectie in augustus 2012 werden duizenden scheuren ontdekt in twee reactordrukvaten (PWR) van de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. Nog voordat alle noodzakelijke tests waren uitgevoerd, werden de meer dan 30 jaar oude reactoren opnieuw opgestart in juni 2013!
Toen de ontbrekende testresultaten beschikbaar werden, waren ze zo slecht dat de reactoren in maart 2014 ongepland opnieuw stilgelegd werden.
• De nieuwste ultrasoontesten toonden 60% meer defecten. De gevonden scheurlengten waren gestegen van 2,5 cm naar een ongelooflijke 18 cm.
• Tests bij het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol leidden tot een "onverwacht resultaat" (O-Ton Electrabel): een staal beschadigd door scheuren verbrost onder invloed van radioactiviteit veel sneller dan hetzelfde materiaal zonder gebreken.Tijdens de tests werden de door de exploitant berekende veiligheidsmarges ernstig overschreden.

Ondanks talrijke protesten, waaronder de overhandiging van de eerste 100.000 handtekeningen van deze petitie aan de Belgische minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, werden de reactoren eind 2015 opnieuw opgestart.
Sindsdien gebeurt er het ene incident na het andere en is het burgerverzet steeds meer toegenomen. Het voorlopige hoogtepunt was de 90 kilometer lange mensenketting van Tihange via Maastricht naar Aken in 2017.

Voor ons, door deze high-riskreactoren verontruste burgers, geldt nog steeds het volgende:
ZOLANG

  • de oorzaak van de scheuren in de twee reactorvaten niet eenduidig ​​opgehelderd werd en een verandering in de scheurgroottes tijdens de werking niet zonder meer kan worden uitgesloten;
  • de bestralingsexperimenten aanleiding geven tot bezorgdheid dat de brosheid van het gescheurde reactorvatstaal de toegestane limieten na meer dan 30 jaar uitbating al overschreden heeft,
  • er geen bewijs wordt geleverd dat "gescheurde reactorvaten" hetzelfde veiligheidsniveau hebben als "niet-gescheurde reactorvaten",

TIHANGE 2 en DOEL 3  NIET VERDER MOGEN uitgebaat worden.

We weten dat de gevolgen van een meltdown van de beschadigde reactoren niet zullen stoppen bij de Belgische grens, maar ook de burgers van de buurlanden zullen treffen.
Ondersteun de petitie!
Verspreid mee deze petitie via e-mail en sociale media.
Sinds de lancering van deze campagne zijn ook meer dan 80.000 handtekeningen verzameld op papieren lijsten. Link in drie talen om deze lijsten te downloaden: http://3rosen.eu/protest-per-click/


Ons doel: begin juli 2018 zullen de digitale en analoge petities worden overhandigd aan het nieuwe hoofd van het FANC. Help ons om tegen dan een totaal van een half miljoen handtekeningen te halen!

 

397.158 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 500.000.