TED Ankara Koleji 2021 yılı öğretim ücretlerinde indirim yapılmasını sağlayın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.

5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

TED ANKARA KOLEJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Okulumuz, Büyük Atatürk’ün gençlik için ortaya koyduğu idealden ilham alarak; Türk çocukları için yabancı dil öğrenimi öngören okullar ve her çeşit kurslar açmak, kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla kendi başına okumaya imkân bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının okumalarını sağlamak amacına matuf kurulmuş köklü bir eğitim kurumudur. Tarihi, eğitim kalitesi, yetiştirdiği öğrencilere aşıladığı vatan sevgisi ve dayanışma ruhuyla bu amacı gerçekleştirmek için faaliyetlerine devam etmekte, biz velileri ve çocuklarımızı her daim gururlandırmaktadır.

Malum olduğu üzere Ülkemizin Covid-19 sebebiyle içinde bulunduğu durumdan bütün yurttaşlarımız özellikle ekonomik bakımdan etkilenmiştir. Belli başlı iş kollarında faaliyet gösteren şirketler zar zor ayakta durmakta ve belki de kapanmakta, işsizlik artmakta, ekonomik daralma her alanda kendini hissettirmektedir.

Bu hale nazaran Okul Yönetimince öğrenim ücretlerinde makul bir indirim yapılmaması, en azından geçen yıl alınan ücretlere zam yapılmayarak bir dayanışma çabasına girişilmemesi ve neticede zamlı ücretlerin ilan edilmesi son derece hatalı ve incitici olmuştur. Bu uygulamada Velileri rencide eden husus, indirim yapılıp yapılmaması değil, Okul Yönetimince bu sıkıntılı duruma tamamen kayıtsız kalınmak suretiyle adeta küresel bir salgın ve kriz durumu yokmuşçasına ücret takdir edilmesinden ibarettir.

Kısaca özetlemek gerekirse;

1-      Çocuklarımız son üç aylık dönemde okula gitmemiştir. Veliler online eğitim sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamı için hiç alışık olmadıkları bir mesaiyi ve katkıyı sunmak zorunda kalmıştır.

2-      Öğretim yılının yaklaşık üçte birlik bölümünü teşkil eden bu dönemde Okulumuz kapalı olduğu için, elektrik, su, ısınma ve benzeri giderler hatırı sayılır ölçüde azalmış, buna rağmen veliler tarafından geçen yıl başında peşin ödenen öğrenim ücreti Okul uhdesinde kalmıştır.

3-      Velilerimizin birçoğu, bütün iş hayatları sürecinde ve fakat geçen üç-dört aylık süreçte çok daha fazla, ekonomik zorlukları göğüsleyerek aile ekonomisini dengede tutmak için çabalamakta, çocuklarının eğitimi için ellerinden gelenin fazlasını yapmaktadır. Bu meyanda Velilerimizin Okulumuza sundukları maddi- manevi katkıların ve dayanışmanın kıymeti herhalde herkesin takdirindedir.

4-      Diğer özel okullarda Covid-19 süreci dikkate alınarak yapılan indirimler veya yeni dönem ücretlerinin zamsız uygulanması, Okul Yönetiminin dikkatlerinden kaçmamalıdır.

Öğrenim ücretlerinin yaklaşık %15 dolayında zamlı talep edilmesi kararı ile her kesimden çalışanların, öğrencilerin, velilerin velhasıl bütün Ülkenin katlandığı malum sorunlardan Okul Yönetiminin kendini bağışık kılmaya çalışması, Okulumuzun dayanışma, birlikte mücadele etme ve eğitimin öncelenmesi gibi değerleri ile bağdaşmamaktadır. Velilerimiz nasıl yaşadıkları bütün sorunlara rağmen ailelerini ayakta tutmaya ve çocuklarının eğitimi için gerekli bütçeyi ayırmaya azami gayret sarf ediyorlar ise, Okul Yönetiminin de benzer bir gayret göstererek indirimli, bu mümkün değil ise, zamsız okul ücretleri ile gelecek dönemi geçirmenin bir çaresini bulması gerekmektedir. Haddi zatında maddi imkânların fevkalade bulunduğu bir kurumu yönetmenin gayet kolay olduğu, becerinin kriz zamanlarında sergilenen yönetimin kalitesinde aranması gerektiği herhalde inkâr edilemez bir gerçektir. Bu durumda Okul Yönetimimizin, Okulumuzun kuruluş ilkelerine ve taşıdığı sorumluluğa uygun hareket ederek, ulusal bir mücadelede durması gereken yeri doğru seçmesi gerekmektedir.

Bu talep, gönülden bağlı olduğumuz Okulumuzla herhangi bir hukuki sürecin başlatılmasına gerek kalmaksızın, olumlu cevap verileceğine olan güvenle kaleme alınmıştır. Talebin kabul görmemesi halinde ise; okula devam edilmeyen dönem ücretlerinin iadesi, kamu kurumu niteliğinde hizmet veren kurumlar bakımından pandemi sebebiyle getirilen sınırlama ve düzenlemelerin işletilmesi ve Mart 2020 tarihi itibariyle geçmiş ve gelecek dönemler için sözleşmenin uyarlanması talepleri de dahil olmak üzere her türlü hukuki hakkımız saklıdır.

Yukarıda zikredilen gerekçeler ışığında Okul Yönetimince ilan olunan zamlı öğrenim ücretlerinin yeniden gözden geçirilmesini, bu ücretlerden makul bir indirim yapılmasını, bu mümkün görülmüyor ise, ücretlerin en azından zam uygulanmaksızın tespitini saygılarımla arz ve talep ederiz.