Petition Closed

Sokak Hayvanı Tanımlamasının Toplumsal Sorumluluk Altındaki Hayvanlar Olarak Değiştirilmesi

This petition had 530 supporters


Kullandığımız kelimeler, tanımlamalarımız algımızın açık yansıması. Tanımlamanın önüne sokak getirerek adeta tanımlanan kişinin sahipsizliği, değersizliği orataya koyuluyor. Halbuki ne sokak hayvanı, sokak kedisi, sokak köpeği ne de sokak çocuğu, sokak kadını vardır. Sokaklar bu hayvanları, bu insanları yaratmamıştır, Sokaklar ne tamlayan ne de tamlanandır yaşanan trajedide ancak yine de toplumun kültürüne yerleşmiş bu tanımlama toplumsal algının şekillendiricisi olmaktadır. 

Nihayet son yıllarda tanımlamalardaki hataların farkına varılmış ve sokak çocuğu yerine çalışan çocuk, sokak kadını yerine çalışan kadın ya da illa mesleğine vurgu yapılmak isteniyorsa seks işçisi tanımları kullanılmaya başlanmıştır. Aynı anlayış sokakta yaşamak zorunda bırakılan, evcil hayvanlar içinde geçerli olmalıdır.

İnsanlar tarafından binlerce yıldır farklı amaçlara hizmet amacıyla kullanılan, genetik yapısı değiştirilen köpekler, doğadan koparılıp evcilleştirilen kediler artık doğada tek başlarına yaşam sürdürebilecek özelliklerini kaybetmişlerdir. Gerçi her geçen gün yayılan betonlaşma nedeniyle, bu hayvanların dönebilecekleri doğadan bahsetmekte mümkün değildir.

Toplum kaderiyle oynadığı hayvanların bakımından ve yaşamından sorumludur.

"Sokak" Kelimesiyle Tanımlamanın Yarattığı Yıkım :

  • Sokak hayvanı, sokak kedisi, sokak köpeği olarak adlandırılan, bu hayvanlar sokak tanımıyla birlikte toplumsal algıda pis ve aşağı imajlarını yaratmaktadır.
  • Sokak hayvanı ifadesiyle oluşan sahipsiz imajı, toplumun bu hayvanlara dair sorumlu olmadıkları algısını yaratmakta ve toplum bu hayvanların bakımına ilgisiz, onlara yapılan eziyetlere kaygısız kalmaktadır.
  • Sokak hayvanı ifadesiyle oluşan sahipsiz imajı nedeniyle, kimsenin bu hayvanları arayıp sormayacağına inanan hasta ruhlu kimi insanlar hayvanlara istediği eziyeti yapma özgürlüğünü taşıdığına inanmaktadır.
  • Sokak hayvanı tabirinin kullanılmasıyla, çocukların algısı bu yönde oluşmakta ve toplumsal sorumluluktan habersiz ve hayvanlara karşı duyarsız nesiller yetişmektedir.

İşte tüm bu nedenlerden ötürü biz, konuyla ilgili tüm bakanlıkların ve hayvan hakları derneklerinin bu hayvanlara yönelik tanımlamalarını değiştirmelerini ve Toplumsal Sorumluluk Altındaki Hayvanlar / Köpekler / Kediler kısacası Toplum Hayvanı / Köpeği/ Kedisi ifadesi kullanılmasını istemekteyiz.

Tanımlamada yapılacak değişiklik, toplumun bilinçlenmesine ve hayvanların bakımı ve korunması konusunda  daha hassas ve sorumlu davranmasına yardım edecektir. 

Kampanya Sevgili Köpeğim yazarlarından Aktivist Pati çArşı tarafından başlatılmıştır.http://sevgilikopegim.com/2015/02/12/sokak-hayvani-degil-toplumsal-sorumluluk-altindaki-hayvanlar/Today: Aysegul is counting on you

Aysegul Aksu needs your help with “TBMM: Sokak Hayvanı Tanımlamasının Toplumsal Sorumluluk Altındaki Hayvanlar Olarak Değiştirilmesi”. Join Aysegul and 529 supporters today.