Kuraklık Doğal Afet Sayılsın

Mücadele alanı:İklim Krizi
Bu kampanya, "İklim Krizi" mücadele alanındaki 70 imza kampanyasından birisi.Bu mücadele alanı hakkında daha fazla bilgi et.

Kuraklık Doğal Afet Sayılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.
TBMM ve tarafına Can Suyumuz Proje Ekibi bu kampanyayı başlattı

Son 50 yılda 1 milyondan fazla insanı öldüren kuraklığın, ülkemizde doğal afet sayılmadığını biliyor muydunuz? Ülkemizde her gün yeni bir gölün kuruduğunu görüyoruz. Kuraklık sadece göllerimize değil tarıma, ekonomiye, sosyolojik yapıya da zarar vermekte ve vermeye devam edecek. Bunun sonucunda birçok canlı hayatını kaybediyor, yaşam yok oluyor. Bunların sadece bir başlangıç olduğunun farkında değil miyiz? Kuraklığa karşı önlem alınmamaya devam edilirse bu felaket bizleri ele geçirecek ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek can kayıplarına neden olacak. Tüm bunlara dayanarak “Kuraklık Doğal Afet Sayılsın” istiyoruz.

Ülkemiz, dünya üzerinde iklim krizinden en çok etkilenen ve etkilenecek bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. İklim krizi kaynaklı susuzluk ve yağış rejimi dengesizlikleri kuraklığı tetikliyor. Ana su kaynaklarımız olan sulak alanlar, yani nehirler ve göller kurudukça, suyumuzu kaybediyoruz. Kişi başına düşen kullanım suyu oranları tespit edilerek, iklim değişikliği, nüfus artışı gibi etkenler de gözetilerek yapılan hesaplamalara göre ülkemizde 2020 yılı itibarıyla kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.346 m3. Bu, Türkiye'nin daha şimdiden "su sıkıntısı" yaşayan ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. 

Bizler ne mi istiyoruz?

  • Geri dönüşü neredeyse imkansız olan kuraklık üzerine afet yönetim planı oluşturulsun.
  • Risk yönetimi yapılsın, iklim krizinin suyumuza verdiği zararlar tespit edilsin, düzeltilmeye çalışılsın, takip edilsin ve uyarılar yapılsın.
  • Kuraklık Doğal Afet Sayılsın.

Eskiye döndüğümüzde kuraklıktan dolayı medeniyetlerin son bulduğunu görüyoruz. Şu an kuraklığın dünyanın belirli noktalarında ölümcül bir hâl almamış olması, bize geri dönülebilir bir noktada olduğunu göstermiyor; çünkü şartlar oldukça değişti. Dünyamızda iklim krizinin etkisi ile önümüzdeki kuraklığı atlatamayacağımız düşünülüyor. Bu yüzden bizler kuraklığın doğal afet sayılmasını ve bunun için çalışmalar yapılmasını istiyoruz çünkü kuraklık daha ileri bir boyuta geldiğinde elimizden bir şey gelmeyecek.

Geleceğimizin akıp gitmesine izin verme haydi sen de imzala!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.