Kampanya Kapatıldı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR

Bu kampanya 1.575 destekçiye ulaştı


 

     İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtilen yükümlülüklerin işletmelerde yerine getirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumumuzda yaygınlaşabilmesi için bu kutsal mesleği icra etmekte ve çalışanların çalışırken herhangi bir iş kazasına uğramadan evlerine sağ salim dönebilmeleri için çalışmalar yürütmektedirler.İş sağlığı ve güvenliği işletmelerde işverenlerin devletin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ortak katkısıyla başarıya ulaşabilir.İş güvenliği uzmanları işverenlere iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık hizmeti veren profesyonellerdir. iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasıyla ilgili iş güvenliği uzmanlarının yaptırım gücü bulunmamaktadır.Dolayısıyla işletmelerde yaşanan her iş kazası sonrası iş güvenliği uzmanlarının gözaltına alınıp tutuklanması tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini olumsuz etkilemekte ve meslekten soğutmaktadır.İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görev ve yetki sorumlulukları ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmektedir.

 

Yönetmelikten de anlaşılacağı gibi iş güvenliği uzmanları işverene iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık hizmeti veren profesyonellerdir ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gibi görevleri yoktur ve yaptırım güçleri de bulunmamaktadır.İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak ve aldırmak işverenlerin görevidir.

Bu sebeplerden ötürü aşağıda yer alan kanun maddesinin TBMM'den geçirilmesini konuya duyarlı tüm milletvekillerinden beklemekteyiz.

                               KANUN MADDESİ ÖNERİSİ

"-İş güvenliği uzmanları işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oturması iş kazalarının azaltılması için işverenlere ve çalışanlara dönük danışmanlık faaliyeti yürütmektedirler işletmelerde yaşanabilecek iş kazalarından ötürü asli ve tali kusurlu olarak ceza davalarında haklarında hapis cezasına hükmedilemez."

 

İş kazalarından sonra iş güvenliği uzmanının kusuru varsa ve illa cezalandırılmaları gerekiyorsa belge iptali ve idari para cezası gibi caydırıcı cezalar verilebilir. 

 

Bu konuyla bağlantılı olarak ülkemizde yaşanan iş kazalarının azaltılması ve iş sağlığı ve güvenliği sisteminin düzeltilmesi adına önerilerimizi de 10 madde halinde tarafınıza iletiyoruz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN DÜZELTİLMESİ İÇİN ÖNERİLER

1.) Ortak fon sistemine geçilmeli OSGB’ler kapatılmalıdır.İş sağlığı ve güvenliği meselesine rant kar gözlüğüyle bakılmaktan vazgeçilmelidir.İşveren ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri arasında ki para alışverişi sonlandırılmaldır.İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işletmelere atamaları ÇSGB tarafından yapılmalıdır maaşları ortak havuzdan ödenmelidir.Ortak fon sistemine geçilirken İSG katipte firmalar üzerine tanımlı olan iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin hakları öncelikli olmalı ve korunmalıdır.

2.) İş kazası sonrası iş güvenliği uzmanlarının günah keçisi olarak görülmesine yol açan gözaltı tutuklama hapis cezası verilmesi uygulamalarına son verecek kanuni düzenleme yapılmalıdır.

3.) Tespit öneri defteri İSG Katip sistemine entegre edilmelidir.İş güvenliği uzmanının yazdığı tespit öneriler anı anına ÇSGB tarafından da görülebilmelidir.ÇSGB İşletmeler üzerindeki denetimlerini sıkılaştırmalıdır.

4.) İş güvenliği uzmanlarının yetkileri arttırılmalı idari para cezası uygulama acil yakın tehlike durumunun işveren tarafından giderilmediği durumlarda işletmede ki ilgili bölümü mühürletme yetkisi verilmeli buna karşın iş güvenliği uzmanlarının iş kazaları ile ilgili hukuksal güvenceye kavuşmaları sağlanmalıdır.İş güvenliği uzmanları görevlerini daha özgür stressiz ortamda yapabilmeliler.

5.) Kamu ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan firmaların iş sağlığı ve güvenliği hizmetini iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden almalarını erteleyen düzenlemeden vazgeçilmeli iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm işletmelere ve toplumun tüm katmalarına yayılması sağlanmalıdır.

6.) ÇSGB’de üst kurul oluşturulmalı sektörel tecrübeye sahip iş güvenliği uzmanlarının olacağı bu kurul vasıtasyla her sektör için ayrı ayrı standart dökümanlar örnek uygulamalar dünyada ki benzer örnek uygulamalar yayınlanmalı iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin bilgi birikimlerine canlı uzaktan eğitim programlarıyla ücretsiz katkı sunulmalıdır.

7.) A B C sınıfı sertifika ayrımından vazgeçilmeli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını aldığımız Avrupa Birliğinde ki örnek ülkelerin “Danimarka Fransa Finlandiya Belçika” gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini tanımlama şekilleri esas alınmalıdır.

8.) İş sağlığı ve güvenliği işverenlerin çalışanların devletin ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ortak katkısıyla başarıya ulaşabilir.Bu noktadan hareketle tüm paydaşlar iş sağlığı ve güvenliği meselesiyle ilgili elini taşın altına koymalıdır ve iş güvenliği uzmanları günah keçisi konumundan çıkartılmalıdır.

9.) Okullarda çocuklara iş sağlığı ve güvenliği ders olarak okutulmalıdır.Milli Eğitim Bakanlığı bu konu ile ilgili öğretmen istihdamı yapmalıdır.

10.) İş kazalarında her yıl ortalama 1500 işçiyi kaybetmekteyiz iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ülkemize her yıl ortalama maliyeti 80 Milyar TL yani eski parasal tabirle 80 katrilyondur.Ülke olarak bu acılara ve bu maliyete katlanma gücümüz bulunmamaktadır.Bu sebeplerden ötürü iş sağlığı ve güvenliği meselesi üzerinde artık ciddi şekilde düşünülmeye başlanmalıdır ve somut düzeltici adım atılmalıdır.

 Bugün Veli hasan imzanı bekliyor!

Veli hasan Kavut bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TBMM : İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR». Veli hasan ve imza atan diğer 1.574 kişiye katıl.