Hayvanlar emanettir ve korunmalıdır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


İnsana, hayvana ve doğaya kısaca yaşayan herşeye yönelik giderek artan bir insan şiddetiyle karşı karşıyayız. Bunların içinde her bakımdan; mevzuat anlamında da en korumasız olan hayvanlar, Allah'ın insana emanetidir. Korunmalari ve bunun içinde ciddi bir yasal düzenlemeye kavuşturulmaları gerekir. Müeyyide ile karşılaşmayan şiddet; alan bulur ve gelişerek diğer canlılara ve nihayetinde en savunmasızdan, yani çocuk ve kadınlardan başlayarak insana yönelir. İnsana yönelik şiddet suçu işleyen kimselerin pek çoğunun geçmişinde hayvana şiddet olması bir tesadüf değildir. Bu açıdan şiddet alışkanlığının başlangıcıdır hayvanlara yapılan eziyet ve zulüm. Caydırıcı müeyyideler bu davranışın alışkanlığa dönüşmesini ve gelişmesini engelleyecektir. Yani hayvanları korurken aslında insan güvenliğine de yatırım yapılmış olunur. Açıklanan ve daha pek çok insani, vicdani ve hukuki sebeplerden ötürü acil olarak hayvan hakları ciddi bir yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Lütfen yardım edin...