Engelli Bakımını Üstlenen Kadınlara Emeklilik Hakkı Tanınsın

Engelli Bakımını Üstlenen Kadınlara Emeklilik Hakkı Tanınsın

44.045 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Cumhurbaşkanlığı ve

Bu kampanya neden önemli?

Ağır engelli çocuğun bakımını üstlenen engelli anneleri istihdam sürecine dahil olamamakta ve bundan dolayı da gelirden ve sosyal güvenceden yoksun kalmaktadır.

2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” ve 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu” gereği engelli bakımını üstlenenlere, aile içinde kişi başına düşen gelir kriteri esas alınarak “bakım aylığı” adı altında ödeme yapılarak gelir konusunda yaşanan mağduriyet bir ölçüde giderilmeye çalışılmaktadır.

Fakat bu aylıktan faydalananlar, özellikle de kadınlar sosyal güvenceden yoksun kalmaya devam etmekte, başkalarına bağımlı olarak yaşayarak bağımsız yaşam hakları ihlal edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 60.maddesinde “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır…” denilmektedir.

Anayasanın ilgili hükmünün uygulanması ve söz konusu hak ihlalinin ortadan kaldırılması için engelli bakımını üstlenen kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını ve 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun”  “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4. Maddesine “Evde Engelli Bakımını Üstelenenler” ibaresinin eklenmesini,

Talep ediyorum.

https://engellicocukanneleri.org/

info@engellicocukanneleri.org

Eğer karar verici veya milletvekili adayı iseniz bu kampanyayı imzalayanlara açıklama yapmak için buradaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.

 

44.045 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.