TBMM üyeliği kanun teklifi geri çekilsin! #TBMMüyeliği @TBMMresmi

Kampanya Kapatıldı

TBMM üyeliği kanun teklifi geri çekilsin! #TBMMüyeliği @TBMMresmi

Bu kampanya 405 destekçiye ulaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM 06543 Bakanlıklar / Ankara) ve tarafına N A bu kampanyayı başlattı

Milletvekillerine "vekilüstü" güçler veren ve meclisteki tüm grup başkanvekillerinin altına imza attığı bu tasarının, eşitlik ilkesine aykırı olması sebebiyle geri çekilmesi gerekiyor. Bizleri temsil etmek ve devlete hizmet etmek için göreve gelmiş milletvekillerine ömür boyu diplomatik pasaport hakkı verilmesine, milletvekilerine süresiz ve vergisiz silah bulundurma/taşıma ruhsatı verilmesine, trafikte temsil ettikleri vatandaşlardan öncelikli konumda bulundurulmasına karşıyım. 

208203 evrak numaralı TBMM üyeliği kanun teklifi 7 Mayıs 2013 tarihinde, altında tüm grup başkanvekillerinin imzası ile verildi. Meclis'te anlaşmaya varmış oldukları görülmeyen 4 farklı grubun altına imzasını attığı kanun teklifi, bizi temsil etmeleri için oylarımızla seçtiğimiz milletvekillerine, hak etmediklerini düşündüğüm bazı üst yetkiler vermektedir;

Tasarının 12'inci maddesinde yer aldığı üzere, milletvekillerine ömür boyu diplomatik pasaport hakkı verilmektedir. Üyeliği sona ermesine rağmen, yani milleti temsil etme yetki süresi dolduktan sonra diplomatik (kırmızı) pasaport taşıması kesinlikle zaruri değildir. Yine aynı şekilde, milletvekili eşlerinin ve çocuklarının (25 yaşına kadar öğrenci olmaları durumunda çocukları da dahil) diplomatik pasaport alma hakkına sahip olması, son derece anlamsızdır.

Madde 13'te yer alan ve milletvekillerine verilen "süresiz" silah taşıma ve bulundurma hakkı talihsiz bir bireysel silahlanmaya teşviktir. Millete örnek olması gereken milletvekillerinin belinde silahla gezmesini istemiyorum. Bu maddeye göre milletvekilleri, süresiz olarak silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olacağı gibi, bu ruhsatın getirdiği tüm vergi ve harçlardan da muaf tutulmaktadır.

Madde 16'da yer alan trafik ile ilgili hükümler, trafikte milletvekillerini 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinde yer alan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar kategorisine sokmaktadır. Bu maddenin yasalaşması halinde, milletvekillerinin kullandıkları araçlar, cankurtaran ve itfaiye araçları ile aynı kefeye girecek, gerekmediği halde trafikte sınırsız öncelik hakkını alacaktır.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 405 destekçiye ulaştı