Üniversitemizin bölünmesine fakültelerimize dokunulmasına karşıyız.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nin kuruluşu olan 1908 tarihi, aynı zamanda ülkemizde bilimsel dişhekimliği'nin başladığı tarih olarak kabul edilir.


Ülkemizde kurulan tüm diğer dişhekimliği fakültelerine analık yapmış olan İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi aynı zamanda uluslararası alanda bilimsel tanınırlığı en yüksek olan fakültemizdir. İstanbul Üniversitesi ile özdeşleşen fakültemizin İstanbul üniversitesi kimliği dışına atılması onarılamaz kayıplara neden olacak kabul edilemez bir uygulamadır.


Türkiye'nin en eski üniversitesinin dişhekimliği fakültesi mezunları başta olmak üzere, öğrenci, asistan ve öğretim üyeleri ile beraber böyle bir uygulamayı doğru bulmuyoruz ve biz aşağıda imzası bulunanlar bu tarihi yanlıştan dönülecek adımları Türkiye Büyük Millet Meclisinin atmasını talep ediyoruz.