Victory

Türkiye'deki LGBTİ Dernekleri Mali Tablolarınızı Toplumla Paylaşın

This petition made change with 173 supporters!


Tüm şaibelerin ortadan kalkması adına Türkiye'deki LGBTİ Dernekleri mali tablolarını topluma açıklamaya davet ediyorum. To eliminate further speculations, I urge all Turkish LGBTI Assocations to share financial statements with public.

Turkiye'deki LGBTi dernekleri hitap ettikleri kitleyi ne oranda temsil edebiliyor?

Bu derneklerin mali kaynakları ne derece şeffaf?

Hangi dernek bugüne kadar hangi projeleri aldı ve alıyor?

Projeler ne kadar ihtiyaca cevap verir nitelikte?

Yıllardır belli kişilerin çalıştığı ve neredeyse emekli olacak duruma geldiği bu derneklerde demokratik işletim ne derece uygulanıyor?

Seçim mekanizması işletiliyor mu?

Yıllardır etkinliklerde, basın açıklamalarında neden hep aynı isimler öne çıkıyor?

Ve en önemlisi, söylem ve politikaları ülkemizde "homofobi" ve "transfobinin" azalmasına gerçekten katkı sağlıyor mu?

Bu imza kampanyasının öncelikli amacı bu sorulara cevap aramak, bir yandan da LGBTİ dernek ve oluşumları yapıcı bir şekilde şeffaf olmaya davet etmek, ayrıca LGBTİ dernek ve oluşumları üzerinde sivil bir denetim mekanizması oluşturmaktır.

"Eşcinsel Örgütler Bal Yapmayan Arı Gibi" http://metrosfer.com/escinsel-orgutler-bal-yapmayan-ari-gibi/

"Türkiye'deki LGBTİ Dernekler ve Kayıp 1 Milyon TL" http://metrosfer.com/turkiyedeki-lgbti-dernekleri-ve-kayip-1-milyon-tl/Today: Can is counting on you

Can Çavuşoğlu needs your help with “Taraf Gazetesi: Türkiye'deki LGBTİ Dernekleri Mali Tablolarınızı Toplumla Paylaşın”. Join Can and 172 supporters today.