ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ KADRO İSTİYOR!!!

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ KADRO İSTİYOR!!!

Başlama tarihi:
8 Kasım 2020
Muhatap:
Tarım ve Orman Bakanlığı ve
İmzalar: 764Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Seda Kuru

Orman Endüstri Mühendisleri üniversitelerde odun dışı orman ürünlerinin üretimi, odun depolarındaki üretim işleyişi ve odunun korunması, proje maliyet analizi, tasarım, üretim planlama, tesis planlama, kalite kontrol, muhasebe, malzeme tedariği, idarecilik ve pazarlama gibi birçok alanda tüm teorik ve pratik eğitimleri almış gerekli yeterliliğe sahip meslek elemanlarıdır. Orman Endüstri Mühendislerinin Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK, Belediyeler, ÇEM, DKMP, Türk Standartları Enstitüsü, AR-GE vb. birçok devlet kurumunda istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır. Mensubu olduğum mesleğin bu derece kalifiye özelliklere sahip olmasına rağmen kamu kurumlarının bu alandaki ihtiyacı da fazla iken atama sayılarının düşüklüğü bizleri hayal kırıklığına uğratmaktadır. Kurumlardaki işleyişin aksamaması, verimli, kaliteli bir hizmet sunumu açısından mesleğimize hak ettiği kadronun verilmesini talep ediyoruz. İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde bu konuda düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Hemen destekle
İmzalar: 764Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle