EVCİL HAYVANLAR OTOBÜSE ALINSIN

EVCİL HAYVANLAR OTOBÜSE ALINSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafına Songül Çolak bu kampanyayı başlattı

30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 38/6. Maddesi aşağıdaki gibidir;

“Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

İlgili yönetmelik maddesi sebebiyle pek çok evcil hayvanın bagajlarda havasızlıktan, sıcaktan ya da soğuktan can verdiği malumunuzdur.Ülkemizde canlıların değeri sadece ‘mal’ olarak nitelendirilip yolculuk esnasında da taşıdığımız bavullardan farkı olmaksızın otobüslerin bagaj taşıma bölümünde yolculuk yapmasına izin verilmektedir. Evcil hayvanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için oksijene ihtiyaç duyar ve bu bagaj kısmında mümkün olmadığı gibi sıcaktan veya soğuktan birçok canlının yolculuk sonunda cansız bedenine ulaşılmaktadır. Gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurarak artık eski kalıplarımızdan sıyrılıp yeni çağdaş fikirlerle bu sorunu çözmeliyiz.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4/1-ı bendi aşağıdaki gibidir;

“Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar. “


Bu madde uyarınca hayvanları taşıyanlara TÜRÜNE VE ÖZELLİĞİNE GÖRE UYGUN ORTAM VE ŞARTLARDA TAŞIMA, TAŞIMA SIRASINDA BESLEME VE BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKLENMİŞTİR. Taşıma araçlarının bagaj bölümlerinin ise HİÇBİR CANLIYA UYGUN OLMADIĞINI, TAŞIMA SIRASINDA BESLEME VE BAKIMIN YAPILMADIĞINI SÖYLEMEYE GEREK DAHİ BULUNMAMAKTADIR. Besleme ve bakım yapmanın haricinde hayvanların havasızlıktan, sıcaktan ya da soğuktan can verdiğine yönelik haberler sıklıkla medyanın gündemine de düşmektedir.

Yine Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 7. Maddesi uyarınca gereği olmayacak şekilde bir hayvanın öldürülmesini içeren her kanun ya da buna yol açan her karar yaşama karşı işlenmiş suç kapsamındadır.

Anayasa’nın 124. maddesiyle Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir. İdareler bu yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarabilecekleri gibi, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yönetmeliklerde değişiklikler de yapabilirler. Şu haliyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği daha üst norm olan Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırıdır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında ilgili yönetmelik hükmünün YASAYLA, ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARLA VE HATTA İNSAN OLMAKTAN KAYNAKLANAN VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜKLERLE ÇELİŞTİĞİ ORTADADIR.

Bu sebeple sayın bakanlığınızdan İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İNSAN VE CANLI ONURUNA YARAŞIR ŞEKİLDE, EVCİL HAYVANLARIN DA İNSANLARLA EŞİT DERECEDE YAŞAM HAKKINA SAHİP OLDUĞU HUSUSU VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI GÖZETİLEREK DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1-Otobüsün içine alınmayacak ise bagaj kısmında evcil hayvan taşımasına uygun bir bölme yapılabilir.

2-Belirli seferlerde yolcular evcil hayvanları ile yolculuk yapabilir.

3-Taşıma çantası, ağızlık,aşı karnesi gibi gerekli belgeler yanında bulundurmak şartıyla belirli bir ücret karşılığında taşınması uygun görülebilir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.