Türkiye'nin En Büyük Blok Ormanı Yok Ediliyor!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Yenice Ormanları Yok Olmasın. Ağaç Kesimine Dur De!

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BLOK ORMANI OLAN, DÜNYA MİRASI YENİCE ORMANLARININ KORUNMAYA ALINMASINI VE MİLLİ PARK İLAN EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ."

Yenice ormanları, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından, 1999 yılında, Dünyada acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilmiş Türkiye’nin en büyük blok ormanıdır. 

Yenice Ormanlarının “Mutlak Korunması” ayrıcalığına sahip olmasının nedeni, "Tropik bölgeler dışında Dünyada pek az ormanda görülebilecek” çap, boy ve çeşitlilikteki ağaçlar ile birlikte ağaççık, bitki ve yaban hayvanının bir arada yaşamasıdır.

Türkiye genelinde 3649’u endemik toplam 11466 bitki taksonu mevcut iken, Yenice ormanlarında 51’i endemik toplam 312 bitki çeşidi bulunmaktadır.

Bu bölge, devasa çap ve boylara sahip Kayın, Köknar, Karaçam, Camiyanı Karaçamı, Sarıçam, Dişbudak, Huş, Istranca Meşesi, Saplı ve Sapsız meşe, Fındık, Porsuk, Kafkas ıhlamuru, Şimşir, Karaağaç ve Akçaağaç… gibi çeşitli bir çok ağacın yanında endemik nitelikteki bitki ve maki formasyonlarına konu çalı ve ağaççıkları da kapsamaktadır.

Yapılan gözlemlerde;

-       Anıtsal nitelikteki Cami Yanı Karaçamlarının (Pinus Nigra Arnold. Subsp. Pallasiana) katledildiği görülmüştür.

-       Camiyanı Karaçamı olarak adlandırılan ve Yenice ormanları Bakraz mevkiinde yetişen bu lokal ırkın, varlığı tehlikeye düşen bir cins olması nedeniyle bulunduğu bölgenin Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Gen Ormanı” olarak korumaya alındığı ve üretme teknikleri gibi bir çok araştırmaya konu olduğu bilinmektedir. Ancak, Yenice ormanları içinde bulunan ve “Doksan Deposu” olarak adlandırılan bölgede, çapı 1.30 cm’nin üzerinde bir çok Camiyanı Karaçamının ise üzerine “İstanbul” yazılarak depolandığı görülmektedir.

-       Yapılan incelemelerde, kesilen ağaçların elyaf ve lif yapısı sağlam, öz odunlarında ise herhangi bir çürüme emaresi bulunmamaktadır. Sadece depolandığı alan itibari ile atmosferik etkilere bağlı olarak makta kısımlarında çatlamalar mevcut olup; ömrünü tamamlamamış nitelikte sağlıklı ağaçlardır.

“Memleketin orman emvali ihtiyacı, böylesine değerli ve araştırmaya konu olan anıt ağaç statüsündeki ağaçların katledilmesi ile sağlanmaktadır.”

Devam edilen gözlemlerde;

-       İş makinelerinin, orman içine yeni yollar açılması amacı ile ağır vasıtalar tarafından taşınmakta olduğu görülmüştür.

-       Yenice Ormanlarında ve özellikle Sarıot bölgesinde başta olmak üzere Yaylacık Araştırma Ormanı sınırına yakın 41°02’15.76”K, 32°13’17.98”D – 41°02’33.88”K, 32°16’15.54”D çevre koordinatlı bir çok alanda, ağaç kesimi için orman içi yolları açılmış; yolun açılması sırasında başta Sapsız Meşe olmak üzere çok sayıda çeşitli ağacın yol kenarına devrildiği ve çürümeye bırakıldığı gözlenmiştir. Ayrıca, 41°02’34.63”K, 32°14’42.80”D merkez koordinata sahip sahada halen kesim çalışmaları devam etmektedir.

-       En önemlisi, yol açılması sırasında devrilen ağaçlar dışında 41°02’49.17”K, 32°15’32.22”D koordinat çevreli bölgede yetişen maki formunda çalıların da zarara uğradığı görülmüştür.

-       Örneğin, bir Akdeniz bitkisi olan ve Yenice ormanlarında da varlığını sürdüren Tamarix (Tamarix smyrnensis Bunge) adlı bu canlının, biyolojik çeşitliliğin korunması, yaban hayatının beslenmesi ve varlıklarını sürmesi açısından da korunmaya alınmasının gerekmesine karşın; ciddi ölçüde zarara uğraması kimseyi ilgilendirmemektedir.  

-       Ayrıca, 41°01’58.73” K, 32°13’10.64”D merkez koordinata sahip noktada, çapı 160 cm üzerindeki Köknar ile Kayın ağaçlarının katledildiği ve geriye kalan gövde parçalarının çürümeye terk edildiği tespit edilmiştir. Bu madde koordinatında yer alan Sarıot Şefliğine ait saha, Karabük - Yenice ve Bolu - Mengen ilçe sınırları dahilinde bulunmakta olup; kesim çalışmaları, garip şekilde bir "Koruma ve Gençleştirme Ormanı" olan Yaylacık Araştırma Ormanı sınırları içerisinde de gerçekleştirilmiştir.

"Kampanyaya konu muhatap konusu organlar tarafından, canlı türlerinin ve çeşitliliğinin risk altında olduğunun görülmesini diliyor; bu konuda mücadele edeceğimizi bildirerek, Yenice Ormanlarının korunmaya alınmasını ve Milli Park ilan edilmesini talep ediyoruz."