22 EKİM DÜNYA KEKEMELİK FARKINDALIK GÜNÜ İÇİN 22 TALEBİMİZLE BİZ DE VARIZ!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık %1'ini oluşturan kekemeliği olan bireyler olarak;22 Ekim Dünya Kekemelik Farkındalık gününün önemini dikkate alarak ülkemizde kekemeliği olan bireylerin yaşadığı ekonomik,sağlığa ve terapilere erişim güçlükleri,psikolojik,sosyal sorunlarının ilgili kurumlarca dikkate alınıp, gerekli çalışmaların vakit kaybetmeksizin yapılması için temel çerçevelerle belirlediğimiz ''22 Ekim için 22 talep'' sloganı ile başlatacağımız kampanyanın talep metnini siz değerli üyelerimizin ve halkımızın desteğine açıyoruz.

                                22 EKİM İÇİN 22 TALEP LİSTEMİZ

 1. Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan başta tıp doktorları ve tüm hastane çalışanlarının kekemelik hakkında bilgilendirici eğitimlerinin uzman dil ve konuşma terapistleri ve ilgili birimlerce yapılmasını
 2. Türkiye'de nüfusun yaklaşık %1'ini oluşturan kekemeliği olan bireylerin anayasal hakkı olan sağlığa erişimi için kolaylaştırıcı tedbirler alınmasını
 3. Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kekemeliği olan bireylere ve öğrencilere sunduğu destekleri ve varsa çalışmaların paylaşılmasını
 4. Kekemelik konusunda ulusal bir politika benimsenmesini ve dil ve konuşma terapilerine her kekemeliği olan bireyin rahatlıkla erişebilmesinin sağlanmasını
 5. Avrupa ve Abd'de bulunan terapi konseptleri hakkında Türkiye'de yetişen dil ve konuşma terapistlerine çağdaş terapi konseptlerinin eğitimlerinin verilmesini ve gerekirse terapistlerin Avrupa'ya gönderilmesinin sağlanmasını
 6. 7 coğrafi bölgeye seçili 14 proje şehrimize sadece dil ve konuşma bozuklukları teşhis,tanı ve terapi merkezlerinin kurulmasını ;bu merkezlerde uzman dil ve konuşma terapistlerinin, psikiyatri uzmanlarının ve klinik psikologların birlikte çalışmasının sağlanmasını 
 7. Kekemeliği olan bireyler için Avrupa ülkelerinde ve Abd'de oluşturulan mağduriyet yasasının Türkiye modelinin oluşturulması için gerekli bakanlıklardan ve ilgili yasa koyucularda çalışma yapılmasını 
 8. Kurumların mülakat sınavlarında kekemeliği olan bireylerin yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesini ve devletin bu konuda kolaylaştırıcı tedbirleri almasını ve uygulamaya koymasını
 9. İŞKUR'a kayıtlı kekemeliği olan bireylerin engel oranlarına bakılmaksızın dezavantajlı gruplara sağlanan istihdamda öncelikli gruplar arasında yer almasını

 10. Kekemeliğin engel oranının belirlenmesinde başvurulacak sağlık kurullarında değerlendirici hekimler arasında uzman dil ve konuşma terapistlerinin de yer almasını
 11. Ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanallarında kekemelik hakkında bilgilendirici kamu spotlarının sunulmasını
 12. Dil ve konuşma terapisi lisans alanlarının üniversiteler bünyesinde yaygınlaştırılmasını ve terapist ihtiyacının hızla tamamlanmasını
 13. Engelli istihdamı için özel sektör bünyesinde çalıştırılması gereken zorunlu engelli personel oranı olan %3 lük oranın arttırılarak bu grup içinde kekemeliği olan bireylerinde yer almasını
 14. Vatani görevini yapacak veya yapmakta olan kekemeliği olan bireylerin askerlik hizmeti sürecinde yaşayacağı sorunların kolaylaştırılıp psikolojik açıdan yıpranmalarını engelleyici tedbirlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığınca alınmasını
 15. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin; kekemelik hakkındaki  farkındalığının artırılmasını ve uygulamaya konulmasını
 16. Sağlık Bakanlığı'na bağlı oluşturulacak ulusal kekemelik danışma ve destek hatlarının oluşturulmasını
 17. Özel çalışan dil ve konuşma terapistlerinden alınacak terapilere de SGK'nın rehabilitasyon merkezlerinden alınan terapilere verdiği desteğin sağlanarak terapilere erişimin çeşitlenmesini ve kolaylaştırılmasını
 18. Ülke genelinde kekemelik hakkında farkındalığın oluşması için üniversiteler ve yerel yönetimlerce bilgilendirici konferans,sunum ve etkinlikler yapılmasını
 19. Kekemeler Derneğinin ilgili bakanlıklarca ve yerel yönetimlerce tanınmasını ve desteklenmesini
 20. Terapilerin en önemli kısmı olan özyardım ve özterapi organizasyonlarının daha sistematik yapılmasını sağlamak için özyardım gruplarına destek sunulmasını
 21. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ebeveynlerin ve ailelerin kekemeliği olan çocuklarına ve üyelerine yaklaşımlarının destekleyici olması için aileleri ve kamuoyunu bilgilendirmesini
 22. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda okutulacak ders kitaplarında kekemelik, kekemeliği olan bireylerin yaşadığı sorunlar ve kekemeliği olan bireylerle konuşurken nasıl davranılması gerektiğinin işlenmesini

       Sevgili üyeler ve tüm Türk halkıyla taleplerimizi paylaşıyor,                                          desteklerinizi bekliyoruz... 

       Daha güzel yarınlara uyanabilmek dileğiyle.....