Görsel Sanatlar Öğretmenliğine Seramik mezunları da alınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Seramik mezunlarının atama sayısı çok azken artık sözleşmeli öğretmenliğin gelmesiyle atamamız hiç yapılmamaktadır. Ayrıca Seramik bir Plastik Sanatlar olarak geçiyorken Talim ve Terbiye Kurulu’nun “Atamaya Esas Olan Alanlar” içinde olan Plastik Sanatlar’da dahi Seramik bölümü görülmemektedir.

Görsel Sanatlar öğretmenliğine “Resim - Geleneksel Türk El Sanatları - Görsel Sanatlar - Heykel “ mezunlarının atandığı görülmektedir. Görsel Sanatlar bölümünde görülen dersler; ‘’Resim, Heykel, Seramik’’ aynı şekilde Plastik Sanatlar olan seramik bölümünde de ‘’Resim, Heykel, Seramik’’ olarak aynı dersler alınmaktadır. Bununla birlikte görülen birçok dersin de Görsel Sanatlar ve Plastik Sanatlar bölümünde aynı olduğu görülmektedir. Fakat ne yazık ki Heykel mezunlarının ataması yapılıyorken plastik sanatlar olan Seramik bölümü mezunlarının Görsel Sanatlar Öğretmenliğine atamaları yapılamamaktadır. Ders içeriklerine bakıldığında Görsel Sanatlar Öğretmenliğine atanan; "Resim, Resim İş Öğretmenliği, Görsel Sanatlar" bölümü gibi ilgili bölümler ile içeriği incelenmiş ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından da denk görülmüştür.

Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı Seramik bölümü mezunlarının Görsel Sanatlar öğretmenliği atamalarına dahil edilmesini istiyoruz. Böylelikle iş alanımız genişletilip en azından özel okullarda da çalışabilir durumda olmak istiyoruz. Mağdur olan Seramik bölüm mezunlarının bu alandan atanması için ilgili kurumların gereğini yapmasını rica ediyoruz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla.