ÇOCUKLAR NEFES ALSIN - LET OUR CHILDREN BREATHE

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.


Çocukların okulda boğazına kaçan yabancı bir cisim nedeniyle hava yollarının tıkanması, yavaş yavaş ya da hızla solunumunun kesilmesi ve nefes alamaması neticesinde; hayatlarını arkadaşlarının ve öğretmenlerinin gözü önünde kaybetmesi çok acı... Her hayat kıymetlidir, bunun için tüm öğretmenlerin bu tür durumlarda süratle müdahale edebilecek bir ilk yardım eğitimine tabi tutulmalarını istiyoruz. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, usta öğretici vb. ayrımı yapılmaksızın herhangi bir eğitim kurumunda görev alan tüm eğitimcilerin ilk yardım eğitimi almalarını, bu eğitimlerin unutulmaması için gerekli donanımın sağlanmasını, unutulmaması için her takvim yılı faaliyetlerine dahil edilmesini tüm çocuklarımız için ve  HER HAYAT KIYMETLİ olduğu için istiyoruz. Bu kampanyanın bir hayat kurtarmak üzere desteklenmesini istiyoruz. Bu kampanyaya destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.

It is very painful to see children lose their lives in front of their friends and teachers. As a result of the blockage of the airways due to a foreign object that escaped to the throat of children at school they stop breathing slowly or rapidly and they are unable to breathe… Every life is precious, so we want all teachers to undergo first aid training so that they can respond quickly in such situations.  Staffed teachers, contracted teachers, paid teachers, master teachers and so on. We want all the trainers working in any educational institution to receive first aid training provided by the necessary equipment. Also, this training should be included in the activities of each calendar year in order not to be forgotten for all our children and because EVERY LIFE IS PRECIOUS. We want this campaign to be supported to save a life. Thank you in advance for supporting this campaign.