Kampanya Kapatıldı

Mevlevî Mezarlarına Dokunulmasın, Hz. Mevlâna Hürmetine Gülbahçe Artık Kazılmasın Lütfen

Bu kampanya 217 destekçiye ulaştı


Hz. Mevlâna Muhammed Celâleddîn-i Rûmî, Babası, oğulları ve ailesinin tamamı Konya'da bulunan "GÜLBAHÇE" adlı alanda mevcut eski adıyla Asitâne-i Aliyye yeni adıyla Mevlâna Müzesinde "HUZUR" adı verilen ÇELEBİ MEZARLIĞINDA defnedilmişlerdir. 

Gülbahçenin avlu kısmında ve çevresinde ise her dönemin Allah (C.C.) Dostları, Dedeler, Dervişler, Alim ve Ulemalar defnolunmuştur. Yakın tarihimizde defaten ve hiç ihtiyaç yok iken yapılan kazı ve tadilatlarda bu günkü Mevlâna Meydanı denen alan ve çevresinde mezarlar kazılmış, kemikler çıkartılmış ve akıbetleri meçhuldur.

Şimdi ise, MÜZE ek binası adı altında Dergahın Kuzey Duvarı boyunca, Tuvaletlerin, makam odalarının, sergi salonlarının da olacağı bahsedilen yeni bir bina kazısı başlatılmıştır. Kazı esnasında bir çok mezar açığa çıkmıştır. Bu alan ve çevresinin Tarihi olarak çok önemli şahsiyetlerin mezarlarıyla dolu olduğu bellidir.

Ancak belli ki Mevlana Müze Müdürlüğü Bu Alandaki Mezarlarla ilgili kesin bilgiye sahip değildir.

Kültürümüzde ve maneviyatımızda büyüklerimize ait mezarlar önemlidir. Kıymetlidir.

Gülbahçedeki kazının ve yapılaşmanın durdurulmasını ve burasının kazıya kapalı alan ilan edilmesini;

Manevi Kültürümüzün daha fazla rencide edilmemesini, 

Manevi büyüklerimizin makamlarının tahrip edilmemesini arz ederim.Bugün Mehmet imzanı bekliyor!

Mehmet Çipan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ozel.kalem@kulturturizm.gov.tr : Mevlevî Mezarlarına Dokunulmasın, Hz. Mevlâna Hürmetine Gülbahçe Artık Kazılmasın Lütfen». Mehmet ve imza atan diğer 216 kişiye katıl.