Petition Closed
Petitioning T.C. Genelkurmay Başkanlığı

T.C. Genelkurmay Başkanlığı: 4982 ve 3071 sayılı kanun gereğince yanıt verilmesini rica ederiz

Hakkari ili Yüksekova ilçesi Dağlıca Köyü’ndeki bir karakolda, binbaşı rütbesindeki S4 subayının, kendisine zimmetli olan silah ile sabah 07:00’da karakol içinde bulunan köpekleri vurmaya başladığı ve 40’a yakın köpeğin katledildiği bildirilmiştir.

2004 yılında kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmesi ile yasalarımız önünde hayvanların da birer "hak sahibi" öldüğü kabul edilmiş, idareye ve yerel yönetimlere de bazı görev ve sorumluluklar verilerek bu keyfi işlem ve eylemlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

İşbu dilekçemize konu hayvan itlafının 5199 sayılı kanun hükümlerine, hukuka, ahlaka ve kamu vicdanına aykırılık teşkil ettiği ortadadır. Sayın Makamınızca işbu dilekçemize konu olayın araştırılması, tespiti ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yürütülmesini talep ederiz.

Yüksekova gibi, hassas bir bölgede 40 köpeği katleden BİNBAŞI RÜTBESİNDEKİ bu subayın, hangi gerekçe ile, zimmetli silahı ile 40 köpeği vurarak öldürmesi GENELKURMAY BAŞKANLIĞI tarafından, hakkında açılacak soruşturma ile yasal inceleme başlatılarak, dilekçemize 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince, kanuni süresi içerisinde cevap ve bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.

This petition was delivered to:
  • T.C. Genelkurmay Başkanlığı


    HAYSEV (HAYVANSEVERLER DERNEĞİ) started this petition with a single signature, and now has 14,236 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: HAYSEV (HAYVANSEVERLER DERNEĞİ) is counting on you

    HAYSEV (HAYVANSEVERLER DERNEĞİ) needs your help with “T.C. Genelkurmay Başkanlığı: 4982 ve 3071 sayılı kanun gereğince yanıt verilmesini rica ederiz”. Join HAYSEV (HAYVANSEVERLER DERNEĞİ) and 14,235 supporters today.