Kampanya Kapatıldı

T.C. Genelkurmay Başkanlığı: 4982 ve 3071 sayılı kanun gereğince yanıt verilmesini rica ederiz

Bu kampanya 14.227 destekçi ulaştı


Hakkari ili Yüksekova ilçesi Dağlıca Köyü’ndeki bir karakolda, binbaşı rütbesindeki S4 subayının, kendisine zimmetli olan silah ile sabah 07:00’da karakol içinde bulunan köpekleri vurmaya başladığı ve 40’a yakın köpeğin katledildiği bildirilmiştir.

2004 yılında kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmesi ile yasalarımız önünde hayvanların da birer "hak sahibi" öldüğü kabul edilmiş, idareye ve yerel yönetimlere de bazı görev ve sorumluluklar verilerek bu keyfi işlem ve eylemlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

İşbu dilekçemize konu hayvan itlafının 5199 sayılı kanun hükümlerine, hukuka, ahlaka ve kamu vicdanına aykırılık teşkil ettiği ortadadır. Sayın Makamınızca işbu dilekçemize konu olayın araştırılması, tespiti ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yürütülmesini talep ederiz.

Yüksekova gibi, hassas bir bölgede 40 köpeği katleden BİNBAŞI RÜTBESİNDEKİ bu subayın, hangi gerekçe ile, zimmetli silahı ile 40 köpeği vurarak öldürmesi GENELKURMAY BAŞKANLIĞI tarafından, hakkında açılacak soruşturma ile yasal inceleme başlatılarak, dilekçemize 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince, kanuni süresi içerisinde cevap ve bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.Bugün HAYSEV (HAYVANSEVERLER DERNEĞİ) imzanı bekliyor!

HAYSEV (HAYVANSEVERLER DERNEĞİ) bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C. Genelkurmay Başkanlığı: 4982 ve 3071 sayılı kanun gereğince yanıt verilmesini rica ederiz». HAYSEV (HAYVANSEVERLER DERNEĞİ) ve imza atan diğer 14.226 kişiye katıl.