Üniversite İdari Personelinin Tayin Nakil Hakkı için Yasal Düzenlemenin Yapılması...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


          Üniversitelerdeki İdari Personeli; üniversitelerin akademik ve idari teşkilatında yer alan birimlerde idari, teknik, sağlık, avukatlık ve yardımcı hizmetler sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Fakat Anayasamıza göre "özerk kuruluş" olan üniversitelerde görev yapmaları ve merkez - taşra teşkilatı yapılanmasının bulunmaması sebebiyle, mezkür kanunun "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma" başlıklı 72 nci maddesine göre çıkartılan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen haklarından yararlanamamaktadırlar.

            Üniversitelerimiz birbirinden bağımsız kurumlar gibi değerlendirildiğinden bu kurumlarda görev yapmakta olan idari personelin sağlık durumu, eş durumu gibi özür durumlarına bağlı yer değişikliği işlemleri yapılamamaktadır. Yer değiştirme işlemleri sadece kurumlar arası nakil yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ancak nakil işlemlerinde de personel öncelikle kendisine yer değişikliği talep edecek kurum aramak zorunda kalmaktadır. Bu kurumu bulduğu takdirde ise kendi üniversitesinden ‘muvafakat’ alma mecburiyeti bulunmaktadır. Muvafakat işlemlerinin rektörlüklerin keyfi ve sınırsız takdirine bırakılması ise uygulamada mağduriyetlere yol açmaktadır. Boş kadro olmadığı gerekçesiyle muvafakat talepleri çoğu kez reddedilmektedir. Üniversitelerde çalışan idari personelin, özür durumuna bağlı olarak bile yer değiştirme yapmalarına imkan tanıyan bir mevzuatın hatta somut hiçbir kriterlerin bulunmaması aile bütünlüğünün parçalanmasına, sağlıklı yaşama hakkının ihlaline ve personelin çalışma performansı ve kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle, üniversitelerde görev yapan idari personelin diğer üniversitelere geçebilmesi için isteğe bağlı ve özürleri varsa bu özürlerine binaen diğer üniversitelere geçişine imkan sağlayacak şekilde YÖK koordinatörlüğünde yönetmelik çıkarılmalıdır.

          Bu sıkıntıların yaşandığı MEB’de 12 Ekim 2013 ve 16.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik ile bir nebzede olsa çözüme ulaştırılmıştır.

          Bu nedenle Üniversitelerin kanayan yarası konumda olan nakil ve tayin mağduriyetlerine artık son vermek için binlerce kişinin imza attığı imza kampanyaları düzenlenmekte, yüzlerce haber yapılmakta, yüzlerce mesaj iletilmekte, Sendikamız tarafından defalarca talepte bulunulmuştur. Yeni açılan üniversitelerle birlikte yaklaşık 150.000 kişinin mağduriyetinin artık görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu hakkın verilmesi için sendikamız açlık grevine kadar gidecek olan bir eylem planı kararı almıştır. Sizlerde bir imza ile bize destek olun. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ailelerinin yanında yaşayan arkadaşlarımızında bir gün bu yönetmeliğe ihtiyacı olabileceklerini unutmasınlar... Geleceğimiz için bir imza...

Üniversite İdari Personel Sendikası, Sağlık Personel Sendikası öncülüğünde yapılan bu etkinliğe inanıyoruz ki sendika ayrımı yapılmadan herkes destek olmalıdır.

İdari Personelin (Tıp Fakülteleri Dahil) Nakil ve Tayin Mağduriyeti

Çözüm Önerisi

Üniversite İdari Personeline YÖK Personel Daire Başkanlığı’nda kurulacak bir birim üzerinden bütün devlet üniversiteleri arasında aşağıdaki şartları sağlamak kaydıyla nakil yapılmasının sağlanması.

1- Eş Durumu ve Sağlık özrü gibi şartlarda aday memurluğunu doldurma şartı aranmadan her yıl yaz döneminde belirlenecek kontenjan sayısı kadar Üniversiteler arası nakil yapılması

2- Eğitim Durumu, Bir üst kadroya atanma veya unvan değiştirme gibi durumlarda ise yine belirlenecek kontenjan kadar her yıl yaz döneminde aday memurluğu doldurma şartı da aranarak üniversiteler arası nakil yapılması

3- Hiçbir şart ve gerekçe olmadan isteğe bağlı bütün üniversite idari personelinin 5 yılını doldurmak şartıyla  yine belirlenecek kontenjanlar dahilinde her yıl yaz döneminde naklinin yapılması

4- Engelli kadrosunda görev yapan kamu görevlileri; Kadına şiddetin engellenmesine yönelik herhangi bir erkek tarafından tehdit veya şiddete maruz kalan kadınların durumunu belgelemesi durumunda dönem, kontenjan v.b hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan derhal ve yine Eşinde boşanan kamu görevlisinin de ilk tayin döneminde nakil hakkı tanınması...