AKP Hükümeti ILO kararını uygulasın !

AKP Hükümeti ILO kararını uygulasın !

2.380 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 2.500.
Startdatum
Petition an
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI und

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Oguzhan Albayrak

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu 24 Mart 2021 tarihinde verdiği GB.341/INS/13/5/ sayılı kararı ile, Türkiye’de KHK’lar ile yapılan işten atılmaların ve kurumların kapatılmasının 158 Nolu ve 87 Nolu Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğunu tespit ederek bu hukuksuzluğu gidermesini AKP Hükümetinden istemiştir. Ancak üzerinden 10 ay gibi bir süre geçmesine rağmen AKP Hükümeti bu kararın gereğini yerine getirmemiş, getirme konusunda hiçbir niyet gösterisinde de bulunmamıştır.

AKP Hükümetinin kendi haline bırakılması durumunda bu kararı uygulamayacağı açıktır. Bu kararın hayat bulması ancak ILO’nun kararına sahip çıkarak AKP Hükümetine baskı yapması ile mümkün olacaktır.

Biz bu imza kampanyası ile ILO’dan kararına sahip çıkmasını, alınan Yönetim Kurulu Kararının uygulanması için harekete geçmesini istiyoruz. Siz de bir imza atarak ILO’nun ve AKP Hükümet yetkililerinin harekete geçmelerine katkı sağlayın.

Lütfen bu imza kampanyasına destek vererek, ILO’yu harekete geçirin ve yaklaşık 120 bin KHK’lının işlerine kavuşmasına katkıda bulunun.

Saygılarımızla.


DETAYLI AÇIKLAMA


Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu 24 Mart 2021 tarihli 341. Oturumunda Türkiye’de KHK’lar ile yapılan işten atılmaları ve Sendikaların kapatılması konusundaki AKSİYON İşci Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan ŞİKAYETİ değerlendirmiş ve GB.341/INS/13/5/ sayılı kararı vermiştir. 6 Nisan 2021 tarihinde AKP Hükümeti’ne tebliğ edilip aynı zamanda kamuoyuna da açıklanan bu kararı ile Türkiye’de KHK’lar ile yapılan işten atılmaların ve sendikaların kapatılmasının 158 Nolu ve 87 Nolu Uluslararası Sözleşmelere aykırı yapıldığı, yapılan işlemlerin açıkça HUKUKA AYKIRI olduğunu tespit edilmiş ve bu hukuksuzluğu gidermesi AKP Hükümetinden istemiştir. Ancak üzerinden 10 aya yakın vakit geçmesine rağmen AKP Hükümeti bu kararın gereğini yerine getirmemiştir.


T.C. Anayasasının 90. maddesinde yer alan “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” hükme göre söz konusu 87 Sayılı ile 158 Sayılı sözleşmeler iç hukukumuz açısından kanun niteliğinde olup T.C. Kanunları karşısında öncelikli olarak uygulanma niteliğine sahip bulunmaktadır.
AKP Hükümetinin yaptığı bir işlemlerin, 87 Sayılı ve 158 Sayılı sözleşmelere aykırılığının ILO Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi demek, YAPILAN İŞLEMİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE, dolayısıyla da Türk hukukuna aykırı olduğu anlamına gelmektedir.


ILO Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın gereğinin yerine getirilmesi HEM TÜRK HUKUKU HEM DE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN zorunludur. Bu kararın tam olarak yerine getirilebilmesi için:


• KHK’ların hukuksuz olduğunun kabul edilmesi ve bunların iptal edilmesi,
• KHK’lar ile işten atılanların işlerine geri alınması, bu dönemdeki maaşlarının ve uğradıkları zararlardan dolayı tazminatlarının faizleri ile birlikte ödenmesi,
• KHK’larla kapatılan Sendika, Dernek, Vakıf ve Şirketlerin eski statülerine kavuşturularak, eski sahiplerine teslim edilip maddi manevi zararlarının giderilmesi
gerekmektedir.


ILO tarafından da tespit edilen KHK’larla yapılan bu hukuksuzluğun giderilmesinde uluslararası kuruluşlara çok ciddi görevler düşmektedir.


Bizler ILO’dan bu kapsamda aldığı kararlara sahip çıkmasını beklemekteyiz. AKP Hükümeti Hukuktan çok uzaklaşmıştır, kendiliğinden hukuka dönmesi, ILO kararlarını yerine getirmesi de mümkün görünmemektedir. O zaman görev ILO’ya düşmektedir. ILO’dan uluslararası sözleşmelere ve ILO kararlarına uymayan AKP Hükümetinin ILO Yönetim Kurulunun 24 Mart 2021 tarihinde verdiği GB.341/INS/13/5/karar sayılı karara uyması için elindeki tüm imkanları seferber ederek harekete geçmesini istiyoruz.


Devletlerin AİHM kararlarına veya uluslararası yükümlülüklerine uymaması halinde, öncelikle Avrupa Konseyi çerçevesinde yaptırımlara başvurulması gibi prosedürlerin burada da başlatılmasının gerektiğine inanıyoruz.


Bu imza kampanyası sonrası toplanacak imzalarla birlikte “ILO’yu göreve çağıran bir mektup” 24 Mart 2022 günü ILO yetkililerine sunulacaktır. Bu müracaat ve çağrımızın daha etkili olabilmesi, ILO’nun harekete geçirilebilmesi için imzalarınıza ihtiyacımız var. Lütfen kampanyamızı imzalayarak bize destek verin.


Saygılarımızla.

HRD e.V. Yönetim Kurulu Adına

Oğuzhan Albayrak, Genel Sekreter

 

2.380 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 2.500.