Adalet içinde yaşamak istiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Aşağıda imzası olan bizler, ADALET İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ kampanyasını başlatıyoruz ve yurttaşlarımızı destek olmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Abdülbaki Erdoğmuş / Ertuğrul Yalçınbayır / Nesrin Nas / Rakel Dink / Rıza Türmen / Tarhan Erdem / Tarık Ziya Ekinci / Türkan Elçi.

Bizi toplum yapan temel harcın adalet olduğuna inanan yurttaşlar olarak, anayasada yer alan hukuk devleti ilkesine uyulmasını istiyoruz.

Adil yargılanma hakkını, mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alan anayasa maddelerini yüksek sesle hatırlatıyoruz.

İktidarın beklentilerini değil, adaletin gereklerini yerine getiren mahkemeler istiyoruz.

Adalet umudunu yitirmiş bir kalabalığa dönüşmeyi reddediyoruz.

Hangi görüş ve inanca sahip olursak olalım, hangi siyasi partiye oy verirsek verelim buluştuğumuz yer burası:

ADALET İÇİNDE YAŞAMAK.