"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT HİZMET BİNALARI KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETSİN"

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT HİZMET BİNALARI KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETSİN"

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tarafına Arda Yeşilbaş bu kampanyayı başlattı

Yenilenebilir enerji , hem çevremizi hem de insan sağlığını olumlu yönde etkileme özelliğine sahiptir. Bu anlamda elde ettiğimiz çoğu enerji türü yenilebilir ve sürdürülebilir özelliğe sahip değildir. Bu yüzden biz enerji kullandıkça her seferinde çevremize ve insan sağlığına daha fazla zarar vermiş oluyoruz. Bunun bir anlamı da kendi elimizle geleceğin sonunu hazırlamaktır.

Bilimsel araştırmalara göre Türkiye'de enerji üretiminde kullanılan enerji kaynaklarına baktığımızda oranlar şöyledir ;  % 26,69 kömür  , % 22,86 doğalgaz , %31,44 petrol , %4,5 linyit, % 2,05 kısımda da yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır (rüzgar ,güneş ve jeotermal). Bu tabloya bakıldığında enerji üretimimiz yenilenemez enerji kaynaklarına bağlı olduğunu görmekteyiz. Bu durum , bize enerji üretiminde ve tüketiminde çevreye ne kadar zarar verdiğimizi ve geleceğimizi hızla yok ettiğimizi göstermektedir.

Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından olan "ELEKTRİK" için en çok yenilenemez enerji kullanmaktayız. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 2021 yılı için elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynakları bakımından %80 oranında yenilenemez enerji kaynağı kullanıldığını ifade etmiştir. %20'lik dilim içinde ise %9 rüzgar enerjisi ila % 6 güneş enerjisi yer almaktadır. Bu durum  bize ; elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan enerji kaynaklarının doğa dostu olmadığını ve  yenilenebilir enerji kaynağının kullanılmasının gerekli olduğu açıkça ortaya koymaktadır.

Kamu idarelerden olan belediyeler bir çok alanda hizmet göstermektedir. Bu anlamda hizmeti halka ulaştırmak için  hizmet binası kurmaktadırlar. Bu durumda doğal olarak daha fazla yenilenemez enerji kaynakları ile üretilen elektriğe neden olmaktadır. Bu anlamda hem hizmet binası fazla olan hem de potansiyel enerji sektöründe ortalamanın çok üzerinde güneş enerjisi olan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait binaların çatılarına güneş panelleri kurulmasını ve yenilenebilir enerji olan güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten bir ABB istiyorum. Ankara Kalkınma Ajansının  verilerine göre ANKARA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE POTANSİYEL GÜNEŞ ENERJİSİ oranı ; 1450 - 1500 Kwh/m2 -yıl olarak belirlenmiştir. Bu veri Ankara'nın güneş enerjisi ile elektrik üretimine uygun olduğunu göstermektedir.

Bu kampanya hayata geçtiği zaman hem kendi elektriğini üreten hem hizmet sunarken doğaya zarar vermeyen , çevre dostu hem de geleceği düşünen bir Ankara Büyükşehir belediyesi olacak . Ayrıca elektrik için harcanan maliyetin ortadan kalkması sonucunda , başka hizmet alanlarına daha fazla yoğunlaşacaktır. Bu durum , Türkiye de örnek olacak ve diğer belediyelerinde bilimsel veriler ışığında elektrik üretimi için güneş enerjisi panellerini kullanma yönünde adımlar atacağını düşünüyorum. 

Unutmamalıyız ki dünya hepimiz. Dünya yok olursa hepimiz yok oluruz. Yenilenemez değil yenilenebilir enerji ile yollarımıza devam edelim.

DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.