Kampanya Kapatıldı

666 sayılı KHK ile 6704 sayılı Kanunda Maaşları Geriye Dönük Düşürülen Üst Kurul Personeli

Bu kampanya 63 destekçiye ulaştı


15/01/2012 tarihinden sonra üst kurullarda göreve başlayanların ücret sistemine ilişkin düzenleme içeren 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki bazı ibarelerin (kurul üyesi, uzman ve murakıp unvanlarına ilişkin olanlar) ilgili Khk'nın Mali Hakları düzenleme yetkisi olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 6704 sayılı Kanunla tümüyle yeniden düzenlenmişti.

26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6704 sayılı Kanunla değişiklik yapılırken, geçmişe dönük olarak düzenlemenin üst kurullarda 15/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli kapsayacak şekilde olması sağlanmıştı.

Anayasamızda Kazanılmış hak ve kanunların geriye yürümezliği ile hukuki belirlilik ve istikrar ilkesinin hukuk devletinde korunmak zorunda olduğu bilinen bir husustur. 6704 sayılı kanun ile maaşları geriye dönük şekilde düşürülen personelin sayısı çok az olduğu gibi aylık yaklaşık olarak 2000-3000 tl arası maaş kaybı yaşamaktadırlar.

15.11.2017 Çarşamba günü (yarın) yapılacak Genel Kurul toplantısına sesimizi duyurmak istiyor, Üst Kurul personelinin düşürülen mali haklarına ilişkin maddelerin iptal edilmesini istirham ediyoruz..



Bugün Üst Kurul imzanı bekliyor!

Üst Kurul Uzmanı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C. Anayasa Mahkemesi, Değerli Başkan ve Üyelerine: 666 sayılı KHK ile 6704 sayılı Kanunda Maaşları Geriye Dönük Düşürülen Üst Kurul Personelinin Mali Haklarına İlişkin Maddelerin İptal Edilmesini İstirham Ediyoruz..». Üst Kurul ve imza atan diğer 62 kişiye katıl.