Kaynakta(evimizde) ayrıştırma oranının artması için uygulamalar ve teşvikler arttırılsın

Kaynakta(evimizde) ayrıştırma oranının artması için uygulamalar ve teşvikler arttırılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tarafına Emre Berke Açıkgöz bu kampanyayı başlattı

Türkiye'mizde bir günde yüzlerce ton miktarında çöp ortaya çıkmaktadır. Bu çöplerin içinde pek çok miktarda geri dönüştürülmesi mümkün olan atıklar da bulunmaktadır. Bu atıklar, kaynakta yani evlerimizde ayrılmadığı için geri dönüştürülme özelliğini kaybediyor veya atığın verimi azalıyor. Bu yüzden geri dönüştürülmesi mümkün olan atıkların çöpler ile birlikte karışmaması çok önemlidir. Bu atıklar ekonomiyi de olumsuz etkilemektedir. Tahminlere göre Türkiye, çöpe giden verimli atıklar yüzünden her yıl 1.5 milyar lira zarar elde ediyor. Geri dönüşüm için önemli uygulamalar ve projeler vardır. Ancak, kaynakta ayrıştırma konusunda eksik kalınabilmektedir.

Hane halkı, atıkları kaynakta ayrıştırdığı zaman bile bazen bu ayrıştırılan atıkların nereye bırakılacağını tam olarak bilememektedir. Bu yüzden, hane halkının ilgili kurumlara daha kolay erişebileceği uygulamalar geliştirilmelidir. Evlerden çıkan geri dönüşümü mümkün olan atıkların toplanması için daha fazla uygulamalar geliştirilmelidir.

Hane halkının geri dönüştürülmesi mümkün atıkları ayrıştırması için teşviklerin arttırılması gerekmektedir. Geri dönüştürülmesi mümkün atıkların kaynakta ayrıştırıldığı zaman otobüslerde indirimli yolculuk, bedava müzelere girme, indirimli konser bileti gibi teşvikler kaynakta ayrıştırma hususunda önemli olacaktır.

Kaynakta ayrıştırma oranı arttığında sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi olumlu yönde etkilenecektir. Çünkü, geri dönüşümü mümkün olan atığın geri dönüştürülmesiyle hava kirliliği, su kirliliği, enerji kullanım oranları, hammadde kullanım oranları önemli ölçüde düşecektir. Örneğin, kağıdın geri dönüştürülmesiyle su kirliliğinde %35-38, hava kirliliğinde %74-94, su kullanımında %45 oranında tasarruf sağlanacaktır ve ağaç kesimi azalacaktır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.