Elektrikli Araç Vergilerini Düşürün ve Yenilenebilir Enerjili Şarj İstasyonları Kurun!

Mücadele alanı:İklim Krizi

Elektrikli Araç Vergilerini Düşürün ve Yenilenebilir Enerjili Şarj İstasyonları Kurun!

2.587 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Zeynep Yöntem

Bilimsel çalışmalar, iklim değişikliğine karbondioksit gazı emisyonu artışının neden olduğunu gösteriyor. Ulaşım, küresel düzeyde karbon emisyonlarının 5’te 1’inden sorumlu. Ülkemiz de ise bu durum Ulusal Sera Gazı Envanteri’ne göre karbon emisyonlarının yaklaşık %17’sine denk. İklim krizi ile mücadele kapsamında net sıfır karbon emisyonu düzeyine erişebilmek için, ulaşımda karbon emisyonlarının azaltılması, karayolu ulaşımında elektrikli araçların teşvik edilmesi gerekiyor. Bunun için elektrikli araçlara uygulanan verginin düşürülmesini ve elektrikli araçların şarj edilebilmesi için şehirlerde belirli noktalara yenilenebilir enerjili şarj istasyonları kurulmasını talep ediyorum.

COP26 çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke, en geç 2040 yılına kadar ulaşımda karbon emisyonlarının sıfırlanmasını öngören anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre, 2040’a kadar karayolu ulaşımında sıfır emisyonlu araçlara geçilecek. 

Elektrikli araçlar çevreye duyarlı bir alternatif. Bireysel olarak elektrikli araç sahibi olmak için ödenmesi gereken vergiler bu kadar yüksek olmamalı. 2040’a kadar ulaşımda net sıfır karbon emisyonu hedefini gerçekleştirmek ve elektrikli araçlara geçişin hızlandırmak için teşviğin artması gerekiyor. Maliye bakanlığı, elektrikli araçlar için belirlenen vergiyi düşürsün.  

Elektrikli araçların şarj ihtiyacını ise çevreye zararlı ve karbon emisyonlarının sorumlusu olan santrallerden, yani yine fosil yakıtlardan (kömür) sağlamak, “iklim dostu ulaşım” hedefi ile tezat bir durum ortaya çıkarıyor. Bu tezatı ortadan kaldırmak için, şarj ünitelerine gereken enerjinin yenilenebilir enerjilerle (güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji…) sağlanması gerekiyor. 

2040’a kadar “ulaşımda net sıfır emisyon” düzeyine ulaşabilmek için elektrikli araçlara uygulanan verginin düşürülmesini ve şehirde belirli noktalara yenilenebilir enerjili şarj istasyonları kurulmasını istiyorum.

2.587 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.