2. Semestr ödənişindən tam yaxud 50 faiz azad edilmək istəyirik.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Biz Azərbaycan Universitetlərinin tələbələri olaraq bu çətin vəziyyətdə 2. Semestr ödənişindən tam yaxud 50 faiz azad olmaq istəyirik. Online dərslərlə canli dərsin ödənişi eyni olmamalaridir.