Psikologlar İçin Bağımsız Meslek Yasası Çıkarılsın

Psikologlar İçin Bağımsız Meslek Yasası Çıkarılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve tarafına Türkiye Psikologlar Platformu bu kampanyayı başlattı

Psikolog, üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olmuş kişidir. İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunur.

Görevleri ve sorumlulukları arasında;

* İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,

* İnsan ve  hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar,

* İleri derecede davranış bozukluklarının tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur.

* Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,

* Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,

* Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır. 

Yukarıda belirtildiği gibi psikologların görev ve sorumlulukları göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu kadar önemli görevler üstelenen bir meslek grubunun halen bir meslek yasası maalesef yoktur. 

Neden Psikologlar Bağımsız Meslek Yasası

* Psikoloji lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tekrar gözden geçirmek, yapılandırmak ve eğitim içeriğini zenginleştirmek,

* Lisans eğitim süresini yapılandırmak ve gerekirse (3+2 ya da 4+1 sistemi) sistemi baştan yenilemek

* Hastane veya başka kurumlarda diğer meslek elemanlarıyla eşit düzeyde ve işbirliği içinde çalışabilmek, 

* Yardımcı meslek olarak görülmemek, asıl sağlık lisansiyeri olarak görülmek, 

* Ünvanlarının gerektirmediği işlerin içinde olmak durumunda kalmamak, görev ve sorumlulukları net bir şekilde belirlemek,

* Psikolog olmadığı halde kendisini psikolog olarak tanıtan, halkın akıl sağlığını riske atan, halkı tehlikeye sokan kişilere caydırıcı yaptırım uygulamak, alan dışı kişilerin psikologluk mesleğini suistimal etmelerini önlemek,

* Psikologlar mesleğini icra ederken etik ihlaller yaptıklarında onları denetlemek,

* Psikoloji alanında verilen eğitimlerin ( terapi- testler) ve eğitim verenlerin standardizasyonunu belirlemek, bu tür eğitimleri alan dışından kişilerin almasını engellemek, 

* Psikologluk mesleğinin saygınlığını kazandırmak ve hakedilen konuma ve değere kavuşturmak, 

* Halkın psikologlara karşı olan kalıp yargılarını yok etmek, 

Meslek yasasının çıkarılması için nedenler arasında sayılabilir.  

Hem halkın akıl sağlığı ehil olmayan kişiler tarafından  geri dönüşü olmayan hasarlara yol açmamak hem mesleği ticari rant alanından kurtarmak hem yetkin ve donanımlı psikologlar yetiştirmek hem ülkemize artı değer katmak için

PSİKOLOGLAR BAĞIMSIZ MESLEK YASASINA ACİL İHTİYAÇ VARDIR. 

Saygılarımızla 

Türkiye Psikologlar Platformu

www.instagram.com/turkiyepsikologlarplatformu

www.twitter.com/pskmeslekyasasi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.