Türkiye genelinde ve Niğde Aladağlar’da avcılık katliamı durdurulsun

Türkiye genelinde ve Niğde Aladağlar’da avcılık katliamı durdurulsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.
Niğde Valiliği ve tarafına Nedim Urcan bu kampanyayı başlattı

Tarım Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde,

Anadolu yaban koyunu,

Yaban keçisi,

Yaban keçisi dişi,

HB-Ş teke,

Melez yaban keçisi,

Çengel boynuzlu dağ keçisi,

Kızıl geyik,

Ceylan,

Karaca,

Yaban domuzu,

Yukarıda adı geçen hayvanatlara kota belirlenmiş olup, ücreti ödenerek katledilmeleri serbest hale getirilmiştir.

Bu av - katliam şeklinin resmi yollar ile özellikle yabancı uyruklu insanlara yasal hale getirilmiş olması kaçak avcılığın önünü açmaktadır.

Bu bir katliamdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu yolla elde edilecek gelire ihtiyacı yoktur.

Dağ ve doğa turizmi bakımından ülkemizin ve dünyamızın bu değerli ve eşi az bulunur coğrafyasında yaşayan ve ülkemize değer katan canlıların katledilmesi günümüz dünyasında vahşice bir davranıştır.

Özellikle Niğde Aladağlar Milli Parklar sınırları içerisinde faaliyet gösteren dağcılar, kuş gözlemcileri, fotoğrafçılar, sinema - film yapımcıları, trekking ve hiking yapanlar, kampçılar, coğrafyacılar, jeologlar, bitki bilimciler bu faaliyetlerden oldukça rahatsızlık duymaktadır. 

“Dağ keçisi bir Türk tamgası”dır…

Türkler birçok doğal varlığı boy tamgası olarak kullanmışlardır, Dağ keçisinin bu çetin hayatı “Türk boylarına tamga oluşturmuş”tur.

Özellikle dağ kültürünün göstergesi olarak kullanılmıştır…

Bir insanın ücret karşılığı dağlarımızda yaşayan bu değerli canlıları katletmesi üzüntü vericidir. 

Kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu katliama dur demek insanlık görevidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.