Kampanya Kapatıldı

Engellilerden;muayene ve ilaç ücret farkı ile özel hastanelerde fark ücreti alınmasın

Bu kampanya 713 destekçiye ulaştı


Hastane ve ilaçla en çok işi olan Engellilerden;muayene ve ilaç ücret farkı ile özel hastanelerde muayene farkı ücreti alınmasın.

Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir:
1) Aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,
2) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,
3) Vücut dışı protez ve ortezler,
4) Yardımcı üreme yöntemi tedavileri. 

a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında….….…6 (altı) TL
b) Üniversiteler ile ortak kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerin 7 (yedi) TL
c) Üniversite hastanelerine bağlı sağlık hizmeti sunucularında.........8 (sekiz) TL
ç) Özel sağlık hizmeti sunucularında …………..………………….15 (onbeş) TL

Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınırBugün özgür süleyman imzanı bekliyor!

özgür süleyman erol bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «türkiye : Engellilerden;muayene ve ilaç ücret farkı ile özel hastanelerde fark ücreti alınmasın». özgür süleyman ve imza atan diğer 712 kişiye katıl.