Türkiye'deki tek kullanımlık plastikler yasaklansın!

Türkiye'deki tek kullanımlık plastikler yasaklansın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
TÜRKİYE DEVLETİ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafına Alida Ovadya, Dafne Ovadya, Kayla Kandiyoti bu kampanyayı başlattı

Denizlerdeki plastik atığın oranını belirlemek son derece zor olsa da bilim insanlarının birçoğu her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atığın atıldığını belirtiyor. Denizlerdeki güncel plastik atık miktarının 150 milyon ton olduğu düşünülüyor. Bu rakamlara göre denizlere her saniye bir çöp arabasının taşıyacağı kadar plastik atık bırakılıyor. Tek kullanımlık plastik ürünler atılmadan önce bir kez veya kısa bir süre kullanılır. Bu plastik atığın çevre ve sağlığımız üzerindeki etkileri küreseldir ve şiddetli olabilir. Tek kullanımlık plastik ürünler, yeniden kullanılabilir seçeneklere göre denizlerimize düşme olasılığı daha yüksektir. Bu yüzden de daha çevreci alternatifler kullanmalıyız ve tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını istemeliyiz. Bu yasak, pamuklu çubuklara, çatal bıçak takımlarına, tabaklara, pipetlere, karıştırıcılara ve balon çubuklarına uygulanmalıdır. Avrupa Birliği tek kullanımlık plastikler yasaklanmıştır. Türkiye'nin de tek kullanımlık plastikleri yasaklanmasını talep ediyoruz.

Siz de bu kampanyaya destek vermek için kampanyamızı imzalayabilir, daha fazla bilgi için sosyal medya hesabımızı takip edebilirsiniz.

Although it is extremely difficult to determine the proportion of plastic waste in the sea, many scientists state that 8 million tons of plastic waste is dumped into the seas every year. The current amount of plastic waste in the seas is thought to be 150 million tons. Disposable plastic products are used once or for a short time before disposal. The effects of this plastic waste on the environment and our health are global and can be severe. Therefore, we must use greener alternatives and ask for single-use plastics to be banned. This ban should be applied to cotton swabs, cutlery, plates, straws, blenders and balloon sticks. We demand that single use plastics should be banned in Turkey just as the EU is proposing. 

To support our campaign, please sign our petition to ban single use plastic in Turkey and for more information, you can follow our social media account.

 

Kampanyayı oluşturanlar: Dafne Ovadya, Kayla Kandiyoti, Alida Ovadya

Creators of the campaign: Dafne Ovadya, Kayla Kandiyoti, Alida Ovadya

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.