Petition Closed
Petitioning Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu and 2 others

TBMM ve Çevre Komisyonu Tarihinde İlk Kez Sirk ve Yunus Parklarını Yasaklamayı Düşünüyor

Hayvanlı Sirklerin ve Yunus Parklarının kaderi, TBMM ve Çevre Komisyonunun elinde!

Meclis kulislerinde önce altı 6 ay, daha sonra 1 yıl içinde kapatılacağı söylenen yunus parklarının kapatılma süresinin iki yıla çıkartılacağının duyulmasıyla birlikte, Yunuslara Özgürlük Platformu ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği, gösteri merkezlerinin "kapatılmaması" için ticari işletmelerin TBMM ile görüşerek sürecin uzatılmasına neden olduklarıyla ilgili duyumlar aldıklarını açıkladı.

Yıllardan beri kamuoyu farkındalığı ve sivil toplumun baskısıyla gelinen bu noktada, her iki örgüt sirklerin ve gösteri havuzlarının yasaklanmasına ilişkin “tavsiye niteliğinde” oluşturdukları yazıları, Alt Komisyon'dan Çevre Komisyonu'na ve TBMM Genel Kurulu'na vererek bir kez daha çağrıda bulundu:

“Hayvanlı sirklerin ve deniz memelilerinin esaret altında tutulduğu tüm gösteri ve terapi merkezleri yasaklanmalıdır”

“Çevre Komisyonu ve TBMM, doğuştan gelen haklara sahip olan bu sessiz canlıların sesini duymak zorundadır. Çok basit bir amaç uğruna hayvanlar esir edilemez ve hakları gaspedilemez.”

"Hayvan tüccarları mağdur rolü oynarken, TBMM de 21. yüzyılda dünyaya örnek olabilecek bir kararla 5199'daki değişiklikleri tamamlamalıdır. Artık esareti ve zulümden beslenen eğlence anlayışını sonlandırmanın zamanı geldi.” 

On binlerce imza var, ama son karar çevre komisyonun!

Hayvanlı sirklerin yasaklanması için 10.000’den fazla imza topladık. Bu imzalar, ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşıldı. Bu kadar ciddi bir kamuoyu talebi karşısında, hayvanlı sirklerde ve gösteri merkezlerinde yıllardır esir edilen ve yoğun işkenceye maruz kalan bu hayvanların özgür bırakılması bir borçtur. Sadece birkaç kişiye ticari kazanç sağlamak için ayakta tutulan bu işkencehanelerin ivedilikle kapatılması gerekiyor.

Hayvanlı sirklerde neler oluyor ?

Doğal yaşam alanlarından kopartılan hayvanlar akıl almaz işkencelerle, dayakla, açlıkla terbiye edilerek zorla sahneye çıkarılıyor. Eğitimlerde çivili sopa, kırbaç, elektro şok çubuğu, kanca gibi işkence aletleri kullanılarak hayvanlara "yabanıl" oldukları unutturulmaya çalışılıyor.

Sirklerin perde arkası için: https://www.facebook.com/photo.php?v=210187815787778&set=vb.309272629091835&type=3&permPage=1

Yunus Gösteri Parklarında neler oluyor ?

Yunus parklarında gülümsediğini sandığınız canlılar aslında, denizlerde travmatik şekillerde yakalanan, daha birçoğu yakalanma aşamasında ölen, tırların, tankerlerin içinde yolculuk eden, gümrüklerde saatlerce, günlerce bekleyen, havuzlarda ölü balık yemeye mecbur edilen, bir parça balık için taklalar atmaya zorlanan, beton havuzların içinde delirmemek için kendi sonar'ını kapatarak "kör olan", stresten her biri ülser hastası olan, ölü balıkların içinde antidepresan ve mide ilaçları yutturulan, gösteri havuzlarındaki yüksek sesli müzikten zarar gören, 45 yıllık ömürleri ortalama en fazla 5 yıla inen, “Yunus terapisi” adı altında umut tacirliğine alet edilen, üstün zekalarının getirdiği farkındalık yüzünden ruhen büyük acılar çeken, havuzlarda çoğunlukla ölü yavrular doğuran, nihayetinde pek çoğu intihar eden tutsaklardır. 

Yunus gösteri havuzlarının perde arkası:

http://www.yunuslaraozgurluk.com/dolphinarium-akvaryum-tutsaklik-gercegi-video

Hayvanlar özgürleşene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Çünkü “hayvan özgürlüğü” insan özgürlüğüdür.

Çünkü hayvan hakları politik ve ahlâki bir sorundur.

Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

İnsana, hayvana yeryüzüne özgürlük!

https://hayvanlisirkleryasaklansin.wordpress.com/

http://www.yunuslaraozgurluk.com/

NOT: Kampanyayı imzaladıktan sonra Facebook ve Twitter' arkadaşlarına paylaşarak daha çok kişinin destek olmasını sağlayabilirsin.

Letter to
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya
T.C. BAŞBAKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Başbakanı,

Sayın Erol KAYA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı,

Sayın Veysel Eroğlu
Orman ve Su İşleri Bakanı,

Bildiğiniz üzere, Türkiye tarihinde ilk defa, hükûmetiniz döneminde, hayvanlı sirklerin ve yunus parklarının yasaklanması için bir adım atılmış bulunmaktadır. Şu anda TBMM Çevre Komisyonu'nda bulunan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik kanun tasarısı çok yakında TBMM Genel Kurulu'na inecek ve ülkemizdeki hayvan hakları ile ilgili ciddi değişiklikler olacaktır.

Sirk hayvanları ceza sistemi dışında eğitilmemektedir; bu da bebekliklerinde çivili sopalarla, elektrik verilerek dövülmek demektir. Yunuslar da açık denizler dışında kendilerini özgür hissedemez; yunus parklarındaki havuzlarda ömürlerinin yarısı dolmadan intihar etmektedirler, çünkü iletişim yöntemleri olan sinyal gönderme havuz duvarlarına çarpar ve bu iletişememe durumu onları kısa zamanda cinnete götürür. Yunus parklarının insan sağlığına olumsuz etki ve tehditleri ise birçok uzman görüşü ile sabittir.

Evrensel Hayvan Hakları Beyannamesi'nin de imzacısı olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, birçok dünya devletinin yaptığı gibi, çok basit bir amaç için, sadece insanları eğlendirmek uğruna, yıllar boyu süren esaret ve çok ağır işkence koşullarına mahkûm edilen bu hayvanların sessiz çığlığını duymalı, bu mezalimin devlet garantisi altında durdurulmasını sağlamalıdır.

Kademeli olarak kapatılacak bu ticarî tesislerdeki hayvanların yaşam hakları ve beden dokunulmazlıkları güvence altına alınarak şimdiden rehabilitasyon konusunda alt yapı çalışmalarına başlanmalıdır. Emin olunuz, böylesine büyük bir zulmü sonlandırma kararı verdiğinizde, Türkiye hayvan hakları konusunda büyük bir gelişme kaydedecek, bu karar birçok dünya ülkesine de örnek olacak ve Türkiye, uluslararası platformlarda birçok kesimin takdirini toplamak bir yana, birçok Avrupa Birliği ülkesinin dahi hayata geçiremediği bir düzenlemeyi yürürlüğe koyduğunda AB standartlarını da geçecektir. Büyük bir beklenti içinde olduğumuz bu yasaklama düzenlemesinin yapılması ile birlikte, birçok uluslararası kuruluş ve hayvan haklarını önemseyen, ulusal mevzuat ile gözeten dünya ülkeleri ve birlikleri de bu konuda Türkiye'ye yol gösterecek ve büyük bir uzmanlık ve deneyim gerektiren alt yapı çalışmaları konusunda yardımını esirgemeyecektir.


Türkiye Büyük Millet Meclisi, canlıların evrensel hakları bağlamında, bu fırsatı değerlendirmeli, hayvanları ve haklarını koruma konusundaki çabalarını göstererek Türkiye'deki bu mezalimi durdurmalı ve başka ülkelere de örnek olmalıdır.

Hayvan hakları konusunda çok ağır şiddet örneklerinin yaşandığı ülkemizde, yıllardır esaret ve zulüm koşullarında yaşayan bu hayvanlara, sahip olduğu haklar teslim edilmeli, toplumda bu konudaki kamuoyu tepkisi giderilerek yunus parklarının ve hayvanlı sirklerin yasaklanması sağlanmalıdır.

Saygılarımla,

burcu celik started this petition with a single signature, and now has 37,623 supporters. Start a petition today to change something you care about.