YARDIMCI DEĞİL TAM ECZACIYIZ!!!

YARDIMCI DEĞİL TAM ECZACIYIZ!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı) tarafına Muhammed SAN bu kampanyayı başlattı
  • 2013 ve sonrası girişli eczacılar  5 yıllık lisans hayatında eczacılığa dair gerekli tüm teorik ve pratik dersleri almaktadır. Bununla birlikte her sene yaz tatillerini ve son sınıfı stajla geçirip zorunlu stajlarını tamamladıktan sonra mezun olabilmektedir.
  • 2013  girişli eczacıların çoğu yasanın öngördüğü şekilde eczanelere yerleşememiştir bu sebeple yardımcı eczacılıkları başlayamamıştır.
  • Eczacı yerleştirme sisteminin yardımcı eczacılığını bitirip önce başvuranı eczane açabilecek yerlere yerleştirmede öncelik verdiğini düşünürsek bu sene mezun olanlar arasında  bile şimdiden eşitsizlik meydana gelebilir.
  • Yasada belirtilen yardımcı eczacı maaşını eczaneler karşılayamamaktadır. Eczane eczacıları açısından bakıldığında da yardımcı eczacı istihdamı senelik 50.000 tl  gibi bir külfete tekabül etmekte ve  bu ücreti vermek eczacı açısından zorlayıcı olmaktadır.
  • Mevcut yardımcı eczacı çalıştırması gereken eczaneler bile 2018 mezunlarına yetmemişken ilerleyen senelerde bu zorunluluğu eczacıların karşılayabilmesi olağandışıdır.
  • Eczaneye yerleşen eczacıların bir kısmı ilerleyen senelerde de orada devam edebileceği için bir sonraki sene gelecek yeni mezun eczacıyı almaya mevcut eczanenin kapasitesi kalmayacaktır bu durumda yeni mezun eczacılar sigortalarını ve maaşlarını kendileri karşılama tehdidi doğurmaktadır ve bu durum mağdur etmektedir.
  • Hastane eczacılığı, endüstri eczacılığı gibi diğer iş kollarında yardımcı eczacılık şart koşulmazken, eczane eczacılığı için şart koşulması mağdur etmektedir.
0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.