Yaylama dokunma , Altın madenine HAYIR !!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Türkiye’nin en önemli küçükbaş hayvancılık ve tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki yaylalarda altına hücum dönemi başladı. Adını yöre halkının Emir Baba olarak andığı ve kutsal saydığı Eren’den alan Emirdağ’ın meralarını ve su kaynaklarını tehdit eden altın ve gümüş madenciliği araması çok büyük zararlara ve yok oluşlara yol açacaktır.

Türkiye’de Uşak Kışladağ ve İzmir Efemçukuru madenlerini de işleten Kanadalı Eldorado Gold adlı altın şirketinin alt kuruluşu olan Tüprag Madencilik’e, Emirdağ’da 13 bin 640 dekarlık alanda maden arama ruhsatı verildi. Emirdağlarının altın madenciliğine açılmasının hem tarımı hem de hayvancılığın sonunu getirecektir. Siyanürlü madencilik hayvanları da insanları da ovadaki butun bu dünyada yaşaması hakkı olan her canlıya zarar verecektir. Emirdağlarında verilen maden ruhsatlarının derhal iptal edilmesi gerekiyor. 

Dünya yeterince yıprandı ve sadece insan oğlu yaşaması için var olmadı , artık bencilce yok etmelere dur dememiz gerekiyor. Yasayan herseyin bir cani vardır ve doğa yaşam yok olursa insanlarda yok olmaya başlar.. 

- Altın demek; yabancı şirketin her yıl 1 katrilyon kazanıp devlete 45 milyon TL vermesi demek.

- Altın demek; yaylalarımızda 35 bin dönüm meranın kazılması demek.

- 3 milyon 500 bin metre küp (200 bin kamyon) toprağın siyanürle zehirlenmesi ve bu zehirli toprağın yaylalara gömülmesi demek..!

- Altın demek; Tez, Balcam, Dereköy, Çatallı, Çaykışla, Kemerkaya ve Yapraklı köylerinin içme sularının ve Kemerkaya göletlerindeki sulama sularının zehirlenmesi demek..!

- Altın demek; bölgede otlayan 200 bin adet damızlık koyunun otlak alanlarından, köylerdeki ağıllara hapsedilmesi demek.

- 200 bin damızlık koyunun ağıllarda beslenmesi için; hayvancılara yılda 18 trilyon ilave yem parası demek.

- Altın demek; damızlık hayvanlarımızın yarısını kaybetmek. Kuzu üretimimizin yarı yarıya azalması demek.

- Altın demek; siyanürden dolayı 12 bin dekar sulanan tarım alanından vazgeçmek demek.

- Altın demek; Altıncıların ayda ödeyeceği 45 milyon TL’ye karşılık, ilçemizin tarım ve hayvancılıkta ayda 600 trilyon kaybetmesi demek.

Yusuf Yavuz -  Emirdag yayları doga platformu

One of Turkey's most important livestock husbandry and agricultural production centers began Afyonkarahisar period under attack in Emirdag district in the highlands. Emirdağ's search for gold and silver mining threatening the pastures and water resources of Emirdağ, which takes its name from Eren, which the local people call Emir Baba and regard as sacred, will cause enormous damage and extinction.

Usak and Izmir in Turkey Kışladağ Efemçukuru mines, which also operates the Canadian subsidiary of Eldorado Gold Tuprag gold company called Mining, Emirdağ 13 thousand 640 square meters area in mineral exploration license was given. Opening of Emir Mountains to gold mining will bring the end of both agriculture and animal husbandry. Cyanide mining animals and humans will harm every living thing that has the right to live in this world on the plain. The mining licenses issued in Emirdag must be canceled immediately.

The world has sufficiently weathered and only human beings did not exist to survive, we need to stop selfish destruction now. Everything that lives has a murderer, and if nature disappears, humans begin to disappear.