Afganistanlı sığınmacılara uygulanan dosyaların askıya alınması kararını gözden geçirmeye, haksız ve ayrımcı kararı geri almaya davet ediyoruz.

Kampanya Kapatıldı

Afganistanlı sığınmacılara uygulanan dosyaların askıya alınması kararını gözden geçirmeye, haksız ve ayrımcı kararı geri almaya davet ediyoruz.

Bu kampanya 237 destekçiye ulaştı

Türkiye Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-Afganlara Ses ver tarafına Sınırsız, ulussuz, sürgünsüz, sömürüsüz bir dünya! bu kampanyayı başlattı

Mülteci olarak işlemlerinin tamamlanmasını ve güvenli üçüncü bir ülkeye yerleştirme işlemlerini bekleyen Afgan Mülteciler, BMMYK tarafından tüm başvuru ve mültecilik işlemlerinin dondurulduğunu, bir yılı aşkın bir süredir mülakat ve yerleştirme işlemlerinin yapılmadığı gerekçesiyle BMMYK yetkilileri görüşmek ve seslerini duyurmak için defalarca girişimde bulunmuşlardır. Hiçbir netice alamayan Mülteciler seslerini duyurmak için çeşitli şiddetsiz protestolara girişmişler, ancak seslerini duyurmak isteyen ve BMMYK’nın Afgan mültecilere ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle sessizce protesto eden Afgan mültecilerin oturma eylemine Ankara polisi çok sert müdahale ederek, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin Afgan Mültecileri  darp etmiştir. 240 Afgan mülteciyi polis gözaltına almıştır. Dövülerek otobüslere bindirilen sığınmacılar, zorla farklı illere gönderilmişlerdir.  Gözaltı sırasında 6 Afgan mülteci yaralanmıştır. Türkiye’deki Afgan sığınmacı/mültecilere ilişkin bu uygulama ve özellikle Afganistan, Somali gibi ülkelerden gelmiş uzun zamandır 3.ülkelere yerleştirilemeyen mültecilerin durumu, coğrafi sınırlamanın işlevsiz hale geldiğinin göstergesidir. Bugün ülke içinde çok sayıda uydu kente dağılmış olarak bulunan özellikle Afganistan ve Afrikalı sığınmacıların durumu, belirsiz bir bekleme süreci içinde her geçen gün daha da kötüleşmekte ve tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Geleceğe ilişkin herhangi bir çözüm sunulmayan, Türkiye’de bulundukları sürede çalışma izni alamadan çalışmak zorunda kaldıkları için iş piyasasında ciddi sömürülere maruz kalan, ilgili kurumlardan anlamlı destek alamadan uzun süre Türkiye’de yaşamak durumunda kalan, başta sağlık olmak üzere çeşitli hizmetlere erişimde ciddi sorunlar yaşayan tüm sığınmacı ve mültecilere layık gördüğümüz yaşam, insan onuruna ve insan haklarına yakışmamaktadır. Bu gelişmelerin, çok sayıda sığınmacı ve mültecide çok olumsuz dışavurumlara neden olabileceğine dair ciddi kaygılarımız mevcuttur.

Türkiye’de geleceğe yönelik en küçük bir umudu olmadığı için depresyona giren çocuklar olsun istemiyoruz. Bu endişemizi ve duygularımızı ilgili tüm yetkililerle paylaşarak, Türkiye’ye sığınan insanlara, menşe ülkelerine bakılmaksızın insan onuruna yakışır bir yaşam imkanlarının tanınmasını ve acil kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyoruz.

 

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 237 destekçiye ulaştı