“Organ Bağışı” otomatik olsun. “Organ ve Doku Nakli Kanunu” güncellensin.

“Organ Bağışı” otomatik olsun. “Organ ve Doku Nakli Kanunu” güncellensin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Organ nakli konusu ülkemizde maalesef sosyal bir yaradır. Yalnızca organ bekleyen hastalarımızın değil onların aile ve yakınları ile birlikte yüzbinlerce insanımızın hayatını olumsuz etkilemektedir. Çözüm olarak Organ ve Doku Nakli Kanunundaki maddelerin “müracaata dayalı gönüllülük” yöntemi yerine aşağıda özetlenen gerekçeler gözönüne alınarak “ölmeden önce aksini belirtmeyen herkesin tüm organlarını bağışladığı kabul edilerek “Otomatik Organ Bağışı” yöntemine geçilecek şekilde güncellenmesini talep ediyoruz.

Gerekçe 1 : Organ bağışı acil ve zorunlu bir ihtiyaçtir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde TİDS’te (Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemleri) kayıtlı 25 binin üzerinde organ bekleyen hasta ile 50 binin üzerinde organ yetmezliği çeken ve organ bekleme listesine girme potansiyeli bulunan hasta bulunmaktadır. Yine yaklaşık 60 bin vatandaşımız diyalize bağlı yaşamaktadır. Buna karşın yaklaşık 250 bin kişi organ bağışçı gönüllüsüdür. Bu sayı maalesef ihtiyacı karşılamada çok çok yetersizdir.

Gerekçe 2 : Vatandaşlarımız bürokrasiyle uğraşmak istememektedir. Halkımızın organ bağışçı gönüllüsü olması için gerek devletimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz, gerekse de medyamız organ bağışını teşvik etmek amacıyla iyi niyetli ve yoğun çaba sarfetmektedir. Bunun neticesinde halkımızın büyük çoğunluğunun organ bağışçı gönüllüsü olmak istediklerini beyan ettikleri gözlenmektedir. Bununla birlikte organ bağışı için müracaat yöntemleri çeşitlendirilmiş ve kolaylaştırılmıştır. Buna karşın halkımız, başta bürokrasiyle uğraşmak istememe, zaman ayıramama, unutma, öteleme, üşengeçlik gibi nedenlerle ilgili resmi kurumlara başvurmamaktadır.

Gerekçe 3 : Gelişmiş ülkeler “otomatik organ bağışı” yöntemine geçmektedir. Otomatik organ bağışı yöntemi pek çok ülkede uygulanmaktadır. Bu yönteme göre ölmeden önce aksini belirtmeyen herkesin tüm organlarını bağışladığı kabul edilmektedir. Son olarak Fransa’da 2017 yılında uygulanmaya başlanan yöntemi anketlere göre Fransa halkının %86’sı olumlu bulmaktadır.

Özetle; halkımızın büyük çoğunluğunun organ nakline sıcak bakması, ülkemizin organ nakli altyapısına, hastanelerine ve bu konuda deneyimli hekimlere sahip olması nedeniyle “Otomatik Organ Bağışı” yönteminin ülkemizde rahatlıkla uygulanabileceğini değerlendiriyoruz.

Herbirimiz organ bekleme potansiyeline sahip birer adayız. Lütfen empati yapalım. Herbirinizi 1979 tarihli “Organ ve Doku Nakli Kanununun” günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi için başlattığımız kampanyamıza imza vermeye davet ediyoruz.

Organ nakli bekleyen hastalarımız ve yakınları adına, Fatih Üstündağlı