Doğrulanmış başarı

Tüm yargı makamlarında ve kamu kuruluşlarında her türlü süre geçici olarak durdurulsun

Bu kampanya 954 destekçi ile değişim yarattı!


Yeni tip korona virüsün yayılması ve COVID-19 Salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak tanımladığı acil durum karşısında Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler neticesinde Mahkemeler duruşma yapmamaya başlamış ve adliyelerdeki yoğunluk azalmıştır.

Ancak gerek idari izinli sayılan memurlar, gerekse de adliyeler aracılığıyla taleplerini UYAP üzerinden gönderenlerin sayısının artması neticesinde özellikle İstanbul ve Ankara'da icra dairelerinde ve Mahkeme yazı işlerinde gerçekleştirilmesi gereken işlemler işleme alınamamaktadır. Olası hak kayıplarının önüne geçmek adına T.B.M.M'de durumun acilen değerlendirilip, en azından 2(iki) hafta süreyle adli ve idari yargıdaki başvurma, dava açma, cevap verme, itiraz etme dahil mahkemeler ve icra dairelerindeki sürelerin tamamının durdurulmasına karar verilmesi hem vatandaşların hem de vatandaş vekilleri olan avukatlar ile Adalet Bakanlığı nezdinde Mahkeme önbürolarında, Cumhuriyet Başsavcılıklarında, Mahkeme Yazı İşlerinde ve İcra Dairelerinde görev yapan memurların görevlerini ifa ederken hak kaybına uğramasını engelleyecektir.

Tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'ndan 2 hafta süre ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru ve itiraz ile cevap verme sürelerini de kapsayacak şekilde, tüm adli ve idari yargıdaki kurumlara yapılacak olan başvuru, itiraz, cevap verme, evrak sunma gibi iş ve işlemlerde de geçerli olacak şekilde işleyecek sürelerin durdurulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.Bugün Onur imzanı bekliyor!

Onur Karadal bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Tüm yargı kollarında ve kamu kuruluşlarında her türlü süre geçici olarak durdurulsun @TBMMresmi». Onur ve imza atan diğer 953 kişiye katıl.