Niech Polska zaoferuje azyl dla Mehdiego Shokra Khody!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Mehdi Shokr Khoda, Irańczyk mieszkający w Szwecji, gej nie ukrywający swojego homoseksualizmu i zarazem chrześcijanin (przeszedł na chrześcijaństwo po przybyciu do Szwecji) ma być decyzją szwedzkich urzędników deportowany do Iranu, o ile do 20 lipca 2019 r. nie opuści Szwecji.
W Iranie za stosunki homoseksualne, a także za odstępstwo od islamu grozi nawet kara śmierci.
Sprawa Khody była poruszana m. in. przez deputowanych do Parlamentu Europejskiego Pinę Picierno i Daniele Viottiego w interpelacji do Komisji Europejskiej (https://bit.ly/2XF5G9s). W odpowiedzi na tę interpelację Komisja Europejska przypomniała w kwietniu br. o zakazie wydawania uchodźców do państw, gdzie grożą im prześladowania, tortury czy nieludzkie zachowanie.
Więcej o sprawie Mehdiego Shokra Khody można przeczytać tu: https://bit.ly/2NPckW9
Zgodnie z art. 90 i 94 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szef Urzędu do spraw Cudzoziemców za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych może udzielić cudzoziemcowi, nawet przebywającemu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, azylu na jego wniosek. Zaoferowanie azylu Mehdiemu Shokrowi Khodzie i ewentualne udzielenie go potem na jego wniosek uchroniłoby go przed deportacją do państwa, w którym czeka go więzienie, a być może tortury i śmierć z ręki kata. Pozwoliłoby jednocześnie Polsce zaprezentować się na forum międzynarodowym, a także wobec własnych obywateli, jako państwo tolerancyjne wobec odmienności seksualnych oraz przyjazne dla uciekających przed realnymi prześladowaniami uchodźców, a z drugiej strony ujmujące się za chrześcijanami zagrożonymi islamskim fanatyzmem.
Prosimy o podjęcie kroków w tym kierunku.