Petition Closed

Sveriges regering: Villkora biståndet till den Palestinska myndigheten

This petition had 1,140 supporters


Vi svenska medborgare och undertecknare av denna petition, är emot terrorismen och antisemitismen mot Israel och det judiska folket.
Den Palestinska myndigheten sprider antisemitism och terrorglorifiering som är dokumenterad av Palwatch, Center for Near East Policy Research och Perspektiv på Israel. Flera europeiska länder ser nu över biståndet till den Palestinska myndigheten.


Sverige måste reagera kraftfullt mot våldsbejakande palestinsk undervisning och media samt Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas upprepade uppmuntrande till våld i Jerusalem och utbetalningar av löner till terrorister.


Vi undertecknare av denna namninsamling kräver att Sverige skyndsamt ska ställa krav på den Palestinska myndigheten att upphöra med 1) antisemitismen, 2) våldet, 3) terrorglorifieringen samt 4) löner och förmåner till terrorister.


Om den Palestinska myndigheten inte omgående hörsammar svenska krav på fredsbejakande, demokratiska och antirasistiska reformer kräver vi att Sverige omedelbart ska upphöra med att finansiera den Palestinska myndigheten.

Kraven ska även omfatta det palestinska civilsamhället.

Sverige, vars regering erkänt Palestina som stat och som är stor finansiär av den Palestinska myndigheten, är i stånd att ställa tuffa förnuftiga krav på den Palestinska myndigheten. Att fortsatt finansiera den Palestinska myndigheten innebär att Sverige och dess lagstiftare de facto gör sig skyldiga till att finansiera terror och antisemitism. Today: perspektiv på Israel is counting on you

perspektiv på Israel needs your help with “Sveriges regering: Ställ krav på den Palestinska myndigheten att våldsbejakande palestinsk extremism upphör eller frys biståndet!”. Join perspektiv på Israel and 1,139 supporters today.