Skärp straffen för våldtäkt

Skärp straffen för våldtäkt

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Alla Känner ett Offer started this petition to Sveriges Regering

*Skolprojekt*

Enligt 6 kap. 1 § i brottsbalken är straffet för våldtäkt minst två år och högst sex år. Det är hög tid att lagstiftning markerar med vilket allvar man ser på denna typ av brottslighet och därmed skärpa straffet för våldtäkt.


Trauman efter en våldtäkt kan variera och således förstöra den drabbade individens liv. Människan och dess liv måste börja prioriteras. Det är enligt oss förnedrande att skattebrott och våldtäkt har samma strafflängd. Fastän skattebrott inte direkt skadar en annan individ anses det juridiskt sett likvärdigt med våldtäkt som har oräkneliga påföljder för offret.


Våldtäkter är ett brott som ständigt ökar. Enligt SVT anmäldes cirka 7270 sexualbrott under år 2017 och där hela 30 procent av dessa anmälningar ledde till en friande dom. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen har sexuallbrotten ökat med 138 procent under två års tid. Detta kräver skyndsamma åtgärder och ett exempel är skärpt straff för våldtäktsbrotten. 

Förvisso är ett tänkbart motargument mot skärpt straff för våldtäkt att oskyldigt anklagade kan missgynnas av detta. Sverige har idag avancerade teknik när det genomför förundersökningen samt att de har ett “hellre fria än fälla” system. Ett skärpt straff för våldtäkt hade förmodligen inte ökat antalet oskyldigt dömda utan snarare minskat våldtäktsbrotten. Det är en allmän kännedom att det är lätt att komma undan med sexualbrott. Om fler blir fällda, skulle gärningsmännen möjligtvis stoppa sina impulser. Om straffet är högre, skulle det möjligtvis vara avskräckande. En människa skulle kunna räddas från ett liv av lidande.


Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) är en av de vanligaste utav de många påföljderna som en överlevare av våldtäkt kan komma att lida av. Det kan resultera i ett trauma som offret känner i resten av sitt liv. inom PTSD finns det olika delar, en av flera delar kallas för återupplevande. Det kan exempelvis vara en doft som påminner offret om den traumatiska händelsen. Utöver PTSD kan offren även lida av stress, ångest, depression, självmordstankar samt fysiska besvär och även missbruk. Våldtäktsbrott bör tas på större allvar och därmed skärpa straffen för våldtäkt. Enligt en studie av Chabra, Rai och Chacko (2014) visar offren tydliga tecken på skuld, de känner ofta att de hade kunnat gör saker annorlunda för att förhindra händelsen. Ett maxstraff på 6 år, räcker inte för att kompensera det ett offer går igenom varje dag. En doft skulle kunna utlösa panikångest attacker. En våldtäkt skulle kunna leda till en depression. Offer kan bli känsliga för beröring. En våldtäkt skapar ett oerhört lidande för offret.


Det är dags att lagstiftningen markerar allvaret med våldtäktsbrotten, det är dags att ta människans liv på större allvar och det är dags att prioritera offren. Det kan handla om ens dotter, mamma, bror och syster. Vi måste sluta tänka att det aldrig händer oss, det är inte våra systrar, döttrar och elever som ska varnas, det är gärningsmännen. Det är inte offrens fel, det är gärningsmännen. Vi måste förhindra det, prioritera oss. Därför måste straffen för våldtäkt skärpas idag!

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!