Behålla Mediehuset i Campus Falun!

Behålla Mediehuset i Campus Falun!

Started
November 6, 2020
Petition to
Studenter vid Högskolan i Dalarna
Signatures: 898Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by Max Kymell

Mediehuset planeras att flytta till Campus Borlänge. Detta är något som inte bara påverkar ca 400 studenter som studerar heltid på Mediehuset utan även Falun som studentstad. Borlänge har bristfälliga och få studentbostäder vilket kommer skapa stora problem vid en så omfattande flytt etc. Detta är en namninsamling för att visa politikerna att det finns en röst för att behålla Mediehuset i Falun och inte byta stad. 

Support now
Signatures: 898Next Goal: 1,000
Support now