Behålla Mediehuset i Campus Falun!

Behålla Mediehuset i Campus Falun!

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Max Kymell started this petition to Studenter vid Högskolan i Dalarna

Mediehuset planeras att flytta till Campus Borlänge. Detta är något som inte bara påverkar ca 400 studenter som studerar heltid på Mediehuset utan även Falun som studentstad. Borlänge har bristfälliga och få studentbostäder vilket kommer skapa stora problem vid en så omfattande flytt etc. Detta är en namninsamling för att visa politikerna att det finns en röst för att behålla Mediehuset i Falun och inte byta stad. 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!