We can't breathe - vi får ikke puste!

0 have signed. Let’s get to 35,000!


Vi får ikke puste! Vi krever at myndighetene i Norge tar et alvorlig oppgjør med politiets overdrevne bruk av makt samt den institusjonelle rasismen som rammer svarte mennesker i Norge! I USA er det demonstrasjoner og opptøyer i gatene fordi de fleste er enige om at politivold mot svarte og rasisme satt i system er et felles problem som må løses, men i Norge er det dessverre få som er klare over hvor utbredt dette problemet er og derfor forblir det uløst.

Vi KREVER at Direktøren i Politidirektoratet Benedicte Bjørnland stanser praksisen av STOPP OG SJEKK frem til de innfører en obligatorisk dokumentasjonsordning! Per i dag kan politiet stoppe hvem som helst hvor som helst og be om legitimasjon eller kroppsvisitere uten at det registreres i deres systemer. Hvis noen opplever å bli mishandlet eller diskriminert har de ikke noe bevis på at kontrollen har skjedd og det koker fort ned til en ord-mot-ord situasjon. Med andre ord ditt ord mot politiets. Det er noe dritt uansett hvilken farge du er! Vi er nå i 2020, en slik dokumentasjonsordning kan enkelt gjøres digital og sendes på SMS/e-post til de som er stoppet. Politiet skal ikke lenger få gjøre inngrep i menneskers liv uten at det er oppført i et register. 

Dette problemet forverres av at raseprofilering er et gjentakende fenomen og minoriteter blir stoppet og kroppsvisitert oftere, minoritetsungdom selv under 16 blir dratt med ned til politistasjonene og blir holdt der i timesvis uten at foreldrene blir varslet. Nok er nok!

Vi KREVER at det må settes strengere rettslige rammer for politiets adgang til å bruke fysisk makt i Norge. Flere saker som gjelder grov vold utført av politiet ender med frikjennelse for politiet fordi Politiloven § 6 fjerde ledd sier at “politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig”. I en verden hvor det er mye anti-svart rasisme, negative holdninger om innvandrere og frykt/skepsis mot svarte menn og kvinner (se: George Floyd, Breanna Taylor, Eugene Obiora) er dette en veldig problematisk ordlyd. Det er akkurat det vi ser i USA; svarte menn og kvinner blir drept fordi politiet automatisk opplever svarte som trusler og mener det er nødvendig og forsvarlig å bruke slik makt. I Norge blir svarte menn og kvinner samt andre minoriteter mishandlet, bøtelagt, stoppet og kontrollert, kroppsvisitert, ydmyket, arrestert, kvalt og drept fordi norske politimenn- og kvinner mener det er "nødvendig og forsvarlig". Det finner vi oss ikke i! Lovgiverne må ta grep for innskrenke mulighetene politiet har for å holde på sånn!