Stop Temelín - Vyšetřit nebezpečné svary!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 150.000.


DE / EN

aderná elektrárna Temelín stojí v jižních Čechách v bezprostředním sousedství Německa a Rakouska. Oba reaktory jsou od uvedení do provozu v roce 2000 velmi poruchové.

Reaktor 1 má nebezpečný svar přímo na tlakové nádobě. Tento svar nevydrží pod vyšším tlakem, říká inspektorka českého jaderného dozoru, která tento případ vyšetřovala. Dostala náhubek. Případ je ututlán. Příslušný dokument 15/2001/SUJB je zapírán.

Byli jsme již s nezávislými experty a německým jaderným dozorem u českého jaderného dozoru v Praze. Krátce předtím byl zjištěn podvod s falešnými rentgenovými snímky na všech svarech na nejaderných okruzích všech šesti šesti českých reaktorů. Nezávislí experti důrazně radili, aby byly prošetřeny všechny svary a jejich dokumentace.

Jeden z těchto nezávislých expertů, Dieter Majer, byl bývalý technický vedoucí německého jaderného dozoru ve spolkovém ministerstvu pro životní prostředí. Nechal jadernou elektrárnu Biblis kvůli nesrovnalostem dlouho stát. Uzavřel plutoniovou továrnu v Hanau. Říká:

„Věřím tomu, že žádný ze svarů primárního okruhu neodpovídá požadavkům. Provozovatel a úřad dosud neprokázali vůči veřejnosti dokonalou kvalitu svaru. Jedinou reálnou možností je velmi důkladné prošetření dokumentace.

Další nezávislý expert byl  znalec materiálů  TÜV  ((zkratka pro Technischer Überwachungs-Verein, česky Technické kontrolní sdružení)  Sever.   Při zkoumání jednoho z nám předložených dokumentů zjistil, že jedna trubka byla na jednom konci přivařena na reaktorové tlakové nádobě, zatímco druhý konec té samé trubky měl být přivařen ve stejné době ve vzdálené montážní hale na druhou trubku. Tento dokument nemůže souhlasit.

Německo má závaznou smlouvu s Českou republikou, která dává spolkové vládě právo přezkoumávat podklady. Ale spolková vláda zůstává  nečinná. To je skandál a uvádí nás všechny v nebezpečí.

Předáme tuto petici ještě před letní přestávkou spolkovému ministerstvu pro životní prostředí v Berlíně!

Další informace o naší práci a iniciativě v souvislosti s Temelínem najdete na naší webové stránce   https://www.stoppt-temelin.de/temelin-resolution/