Συναυλία των CNCO στην Ελλάδα! | Concierto de CNCO en Grecia!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Αυτή η διαδικτυακή καμπάνια δημιουργήθηκε με σκοπό οι CNCO να επισκεφτούν την Ελλάδα για να προωθήσουν την μουσική τους μέσω μιας συναυλίας. 
Γνωρίζουμε το συγκρότημα CNCO, του οποίου manager ειναι ο Ricky Martin, απο το τηλεοπτικό πρόγραμμα "La Banda", αλλά κι από το μεγάλο τους hit "Reggaetón Lento". 
Οι CNCO εχουν εκφράσει αρκετές φορές την επιθυμία τους να επισκεφτούν όσες πιο πολλές χώρες γίνεται και να γνωρίσουν όσους πιο πολλούς θαυμαστές. Παρακαλούμε να υπογράψετε όσοι πραγματικά θα θέλατε να δείτε τους CNCO στην Ελλάδα! 

Esta campaña virtual fue creada con el objetivo de que CNCO visitara Grecia para promocionar su música a través de un concierto.
Conocemos al grupo CNCO, cuyo manager es Ricky Martin, del programa de televisión "La Banda”, pero también de su gran éxito "Reggaetón Lento".
CNCO ha expresado varias veces el deseo de querer visitar tantos países como sean posibles y de conocer cuantos más seguidores sean posibles. Por favor rogamos de firmar a todos quienes realmente les gustaría ver a CNCO en Grecia. Today: CNCO Greece is counting on you

CNCO Greece needs your help with “Sony Music: Συναυλία των CNCO στην Ελλάδα! | Concierto de CNCO en Grecia!”. Join CNCO Greece and 515 supporters today.