Kampanya Kapatıldı

Sokak canlıları için yasal güvence

Bu kampanya 23.023 destekçiye ulaştı


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA,
Aşağıda imzası bulunan bizlerin TBMM’ye sunacağımız hayvanlar(kediler, köpekler) hakkında yasal düzenleme ve hakların belirlenmesi amacıyla ilgili görüş, talep ve önerilerimizdir .Anayasamızda bulunan 5199 numaralı kanunlara ilaveten yeni ve etkin yasal statü oluşturulması için vatandaşlık görevimiz gereği parlamentomuza sunulup gerekenin en kısa zamanda yapılmasını arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.
Talep Ettiğimiz Maddeler:
1. Kedi ve köpeklerin insan olmayan yurttaşlar kapsamında anayasal güvence altına alınması, ihtiyati tedbir ile yurttaşlık haklarının tanınması, hak ve hürriyetlerinin yasalarla gözetilmesi.
2. İnsanoğlunun sahip olduğu haklardan ihtiyati tedbir ile bahsi geçen iki türün faydalanması, sosyal ve duygu çoğulluğunu göz önüne alarak bu temeldeki faydalanacakları hakların önündeki engellerin kaldırılması.
3. Sokak hayvanlarının tümünü devlet tarafından himaye altına alınıp sokak hayvanı tabirinin kaldırılması, her sokak canlısının bir kimlik edinmesi ve nüfus işlerinde hayvanlar için ilgili bir birimin oluşturulması.
4. Sahip edindirme prosedürü yerine evlat edindirme prosedürü olarak yer değiştirilmesi.
5. “Yaşam hakkı kutsaldır.” İlkesinden hareketle bahsi geçen hayvanların yaşam statüsünün kaliteli olması için ortak yaşam alanlarının oluşturulması.
6. Birey tanımlaması içinde değerlendirilen bahsi geçen iki türün,insanlarla ortaklaşa yaşadıkları kamusal alanlardaki haklarını gözetip ona uygun şehirleşme ya da yerleşkeler oluşturulurken hassasiyeti göz ardı etmeyecek yasal düzenlemelerin yapılması.
7. Kedi ve köpeklerin kar ve kazanç elde etmek amacıyla hiçbir etkinlikte kullanılmaması.
8. İlköğretim Okullarında hayvan hakları ve hayvanseverlik adında zorunlu ders olmas. İlkokul müfredatında hayvanları alaya alan küçümseyen hayvan düşmanlığı yaratabilecek terimlerin v.b. çıkarılması.
9. Hayvanları koruma kollama gözetleme ve besleme konulu, uygulamalı seçmeli dersin okullarda müfredata eklenmesi.
10. Pet shopların hayvan satışının yasaklanması.
11. Veterinerlerin sokak hayvanlarını muayene etmesi ve tedavi uygulamasının zorunlu hale getirilmesi ve bir hayvan sever gözetiminde olması
12. Pet shopların tedavi ve muayene dışında mama ve diğer ürünleri satmasının yasaklanması
13. Belediyelerin veterinerlik bölümlerinin daha fazla hizmet verecek bir yapıya kavuşturulması, gönüllülerle ortaklaşa sağlık hizmeti vermesi , 7/24 tedavi sağlayacak özel bir birimin oluşturulması.
14. Orman ve su işlerinin belediyelerle ve gönüllülerle birlikte hareket edecekleri bir birimin oluşturulması.
15. Orman ve su işleri bakanlığının yanı sıra vatandaşlık sıfatı çerçevesinde yeni bir bakanlığın oluşturulması.
16. Hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı özel hayvan mahkemelerinin kurulması, bu mahkemelerde görev yapan heyetin hayvan sever hukukçulardan ve adalet çalışanlarından seçilmesi.
17. Hayvan polisi uygulamasına geçilmesi, hayvan sever polislerden seçilen emniyet çalışanlarından oluşturulması.
18. Gönüllü hayvan görevlilerinin toplum içinden seçildikten sonra eğitilip resmi bir sıfatla görevlendirilmesi.
19. Gönüllülerin denetiminde hayvan çiftliklerinin ve hayvan parklarının kurulması.
20. Hayvanlara şiddet uygulayanlara ağır hapis cezasının verilmesi.
21. Hayvan öldürülmesi durumunda suçlunun ağır ceza mahkemesinde yargılanıp ağır ceza verilmesi.
22. Hayvanlara tecavüz edilmesi durumunda ağırlaştırılmış hapis cezası verilip, bu suçun yüz kızartıcı suç kapsamında kişinin siciline işlenmesi ve birçok kamu alanından men edilmesi.
23. Apartman ve site yönetmeliklerinde hayvanlara dönük yeni düzenlemelerin yapılması.
24. İnsanların girebileceği tüm kamu alanlarında ihtiyati tedbir ile bahsi geçen iki türün de girebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapılması.
25. Seyahatlerdeki engellerin kalkması için gerekli düzenlemenin yapılması.
26. Fazla sayıda hayvan besleyen yurttaşlara mama ve aparat desteği sağlanması.
27. Uluslararası hayvan hakları kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelecek şekilde etkinliklerin yapılması.
28. 4 Nisan’ın ( Dünya Sokak Hayvan Hakları Günü) resmi tatil ilan edilmesi.
29. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü’nün hayvan bayramı olarak kabul edilmesi
30. Yük taşıma ve turistik amaçlı faytonlarda kullanılan atların tümüne devletçe el konması ve bu sektörün yasaklanması. El konan atların çiftliklerde hayvan severlerin denetiminde yeni bir yaşama başlamasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması.
31. Sirklerin yasaklanması
32. Hayvanat bahçelerinin kapatılması
33. Hayvan deneylerinin tümünün yasaklanması
34. Doğada yaşayan yaban hayvanlarını yazın susuzluk çekmemeleri için doğal alanlarında sulakların yapılması.
35. Milli parkların tüm ülke genelinde yapılması , korunması ve denetlenmesinde gönüllülerin görev alması.
36. Devlet dairelerinde hayvanların bekleme odasının olması için yasal düzenleme yapılması.
37. Şiddet ve hakarete maruz kalan herhangi bir hayvanın o duruma şahitlik eden kişi tarafından dava edilip, hayvana yapılanı kendine yapılan suç gibi görüp dava sürecini hayvan adına üstlenme hakkı.
38. Toplumda hayvan annesi, hayvan babası, hayvan ablası, hayvan abisi, hayvan kardeşi, hayvan kan kardeşi, hayvan arkadaşı gibi sıfatların statü olarak belirlenmesi ve hakaret eden kişilere unvan olarak resmi bir biçimde verilmesini sağlayan yasal düzenlemenin yapılması.
39. Pazar yerlerinde canlı tavuk, civciv, kaz,ördek,sülün,keklik,tavus kuşu, hindi ,çulluk, bıldırcın, ve ötücü kuşlarla, süs hayvanı tabir edilebilecek bütün hayvanların satılmasının yasaklanması.
40. Kurban bayramında kesime götürülen canlıların şiddete uğramamasını önlemek, ölmek üzere olan bu canların son anlarında aşağılanmaması ve iyi muamele edilmesinin sağlanması için yasal düzenlemelerin yapılması.
41. Kasap ve market reyonlarında kesilmiş hayvanların etlerinin sergisi ve reklamının yasaklanması , et alan kişinin sadece görebileceği bir satış düzenlenmesinin yapılması.
42. Yaban domuzlarının ve diğer yaban hayvanlarının öldürülmesinin yasaklanması
43. Her türlü avcılığın yasaklanması
44. Balıkçılıkta trol yönteminin yasaklanması.
45. Kırsalda hayvancılık alanındaki hayvan hak ihlallerinin araştırılması, suçlulara cezai işlemlerin yapılması, gene kırsalda ilkel yollarla boğa ve sığırların kısırlaştırılması işlemin suç sayılması.
46. Kırsalda kangal ve diğer bekçi sıfatlı köpeklerin kulaklarının kesilmesinin suç sayılması.
47. Endüstriyel hayvancılıktaki ihlallerin ve itlaf yöntemlerinin suç sayılması.
48. Vegan ve vejeteryanların toplumda kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri imkanların olması.
49. Hayvan mezarlığının olması için yasal düzenleme yapılması.
50. Kedi ve köpeklerde görünen Fib, Fiv gibi öldürücü viral hastalıklar hakkında özel bir sağlık komüsyonunun kurulması.
51. Trafik kazalarında ölüm durumunda kazaya yol açan şahıs, suçu sabitse ağır cezada yargılanıp trafikten men edilmesi. Sokak hayvanlarının trafik kazalarına uğramaması için trafikte ihtiyaç olan yerlere uyarıcı levhaların konulması için gerekli müdahalelerin yapılması.Bugün Mustafa imzanı bekliyor!

Mustafa Kaygusuz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sokak canlıları için yasal güvence». Mustafa ve imza atan diğer 23.022 kişiye katıl.