Kampanya Kapatıldı
Kampanyanın muhatabı: Orman ve Su işleri bakanı Sn. Veysel Eroğlu ve 3 diğer muhatap daha

Soğuksu Milli Parkı’ndaki Çam Oteli İnşaatını Durdursun!

''Call Turkish Ministry of Water Affairs and Forestry 

To stop  construction of ''Çam Oteli'' in Kizilcahamam Soguksu National Park !!
which is one of the last home for ''Black vultures'' (Aegypius monachus), Krüper's nuthatch (Sitta kruperi) and also hundreds of flowering plants, butterflies and orher bird species''

Please Send the petition to government officers lowermost


ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu (OKGT) olarak 17 ekim 2011 tarihinde Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’na yaptığımız arazi çalışmasında milli park sınırları içinde gördüğümüz manzara bizleri hayrete düşürmüştür. Milli park ziyaretçi merkezini hemen geçince gözümüze çarpan değişen yol yapısı, sağda solda yükselen dev duvarlar ve tellerle çevrili araziler yeni bir otel inşaatının habercisiydi. Evet!, Orta Anadolu’nun son bakir ormanları olan ve içlerinde nesli tehlikedeki ve dünyadaki son sığınakları burası olan ‘’kara akbabaların’’ da bulunduğu, yüzlerce tür bitkinin, kelebeğin ve onlarca memeli canlının yaşam alanı olan bu koruma alanımız şantiyeye dönmüştü. Yıllardır milli parkın tam ortasında doğal manzarayı bozan ve de yaban hayattan büyük bir pay kapmış ‘’Patara otel’’den sonra şimdi de, binlerce metrekare ormanlık alanı tıraşlayarak ‘’Çam hotel’’ adında yeni bir otelin inşaatı sürüyor.

Sözde, orman vasfını yitirmiş arazilerin satışını konu alan 2-B arazilerinin 49 yıllığına kiralanmasına dayandırılarak yapılan bu otel inşaatı, orman alanlarımızın parası olan herkese istenildiği gibi satılabileceğinin en somut göstergesidir. Son 2 yılda Koruma alanlarının statüleri üzerinde yapılan yasal düzenlemelerle her türlü yağmaya açılan doğa koruma alanlarımızın geleceği bizleri endişelendirmektedir.

Bizler, binlerce yıldır doğallığını korumuş , başta Kızılcahamam ve civar köydeki vatandaşlarımız olmak üzere Ankara halkına maddi, manevi faydalar sağlamış, haftasonlarında ailelerimizle nefes alabildiğimiz yegane orman alanı olan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda, ‘’yatırım yapılıyor, iş olanakları yaratılıyor görünümündeki’’ kamu yararını hiçe sayan bu yağma planlarının, birkaç kişiyi zengin etmekten ve doğal alanlarımızı talan etmekten başka bir amacı olmadığı kanaatindeyiz.

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu olarak, Çam Otelin sahibi Sn.Faruk Özden Oğultürk'ü otel inşaatından vazgeçmeye ve yine başta Orman ve Su İşleri bakanı Sn. Veysel Eroğlu olmak üzere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Sn. Yaşar Dostbil’i ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan aşağıdaki koruma ve planlama ilkelerine riayet edilmesi konusunda gereğini yapmaya, vakit kaybetmeden ‘’Çam hoteli’’ inşaatını durdurmaya ve alanın eski doğal haline getirilerek kamuoyunu biran önce aydınlatmaya çağırıyoruz.

Yine, tüm yurttaşlarımızı 2-B uygulaması ile yaratılacak olan yağma ve talana dur demeye, doğal kaynaklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
18/10/2011

Not:

MİLLİ PARKLAR KANUNU
Kanun Numarası: 2873
Kanun Kabul Tarihi: 09/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE TANIMLAR
AMAÇ:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.
TANIMLAR:
Madde 2 - Bu Kanunda yer alan;
a) Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını.

BEŞİNCİ BÖLÜM: KORUMA
YASAKLANAN FAALİYETLER:
Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren yerlerde;
a) Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz,
b) Yaban hayatı tahrip edilemez,
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz,
d) Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz,
e) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz.

 

Bu dilekçeyi ya da asagidaki baglantiyi yetkililere yollayınız.

Send the petition and link to the government officers below:

http://www.change.org/petitions/orman-ve-su-ileri-bakan-souksu-milli-parkndaki-am-oteli-naatn-durdursun

 

Orman ve Su İşleri Bakanı
VEYSEL EROĞLU
veysel.eroglu@tbmm.gov.tr

Çam Oteli SAhibi
Faruk Özden OĞULTÜRK
ogulturk@ogulturk.com

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bigi Edinme Servisi
bilgiedinme@ormansu.gov.tr

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Hülya ÖZBEK 
Telefon : 0312 207 60 38
Belgegeçer : 0312 207 59 81
e-posta : hozbek@ormansu.gov.tr

 

Send the petition to te government officers below:

President of Turkish Ministry of Water Affairs and Forestry 
VEYSEL EROĞLU 
veysel.eroglu@tbmm.gov.tr

Owner of ''Çam Oteli'' 
Faruk Özden OĞULTÜRK 
ogulturk@ogulturk.com

infırmation office of Turkish Ministry of Water Affairs and Forestry 
bilgiedinme@ormansu.gov.tr

 

 

 

Bju kampanya şunlara teslim edildi:
 • Orman ve Su işleri bakanı
  Sn. Veysel Eroğlu
 • Faruk Özden OĞULTÜRK
  Çam Oteli Sahibi
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bigi Edinme Servisi
  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bigi Edinme Servisi
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
  Hülya ÖZBEK - ŞUBE MÜDÜRÜ


ODTÜ KUŞ GÖZLEM TOPLULUĞU bu kampanyayı bir imzayla başlattı, şimdi 362 destekçisi var. Görmek istediğin değişimi yaratmak için bugün sen de bir kampanya başlat.
Bugün ODTÜ KUŞ GÖZLEM imzanı bekliyor!

ODTÜ KUŞ GÖZLEM TOPLULUĞU bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sn. Veysel Eroğlu: Soğuksu Milli Parkı’ndaki Çam Oteli İnşaatını Durdursun!». ODTÜ KUŞ GÖZLEM ve imza atan diğer 361 kişiye katıl.