Sluit Science Park Utrecht wegens COVID-19

Sluit Science Park Utrecht wegens COVID-19

327 have signed. Let’s get to 500!
Started
Petition to
Hogeschool Utrecht and

Why this petition matters

Wij, studenten van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, vinden dat het COVID-19 virus zich te snel verspreidt in Nederland. In navolging van de studenten van de Universiteit van Maastricht is besloten een petitie te starten om ook de zorgen van de studenten aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht te uiten. De studenten vinden de tot nu toe genomen maatregelen slap en voelen zich niet veilig binnen de onderwijsinstellingen en op het Science Park. Daarnaast heerst het gevoel dat de Hogeschool, de Universiteit en de gemeente/veiligheidsregio niet serieus omgaan met de nu heersende situatie. 

De onderwijsinstellingen en de bestuursorganen dienen sterk rekening te houden met zowel de fysieke als mentale gezondheid van de studenten. Omdat er, net als in Maastricht, op het Science Park in Utrecht veel nationaliteiten samenkomen is het risico hoog. Wij vragen de onderwijsinstellingen en de bestuursorganen met klem sterkere en grotere maatregelen te nemen dan nu het geval is. De veiligheid en gezondheid van de grote getallen studenten en werknemers op en in het vervoer naar het Science Park kan niet langer gegarandeerd worden. 

 

 

Tekst van de collega studenten van de Universiteit Maastricht:
We choose to write about the coronavirus emergency because we are extremely concerned about the lack of awareness we are experiencing right now. Just a week ago, in our home country Italy, there were less infected people than there are now in the Netherlands, having done many more tests. Today our whole sanitary system is collapsing in front of such a widespread emergency and the number of infected people is increasing exponentially. From tomorrow on, the whole country will be under total lockdown, and all universities where closed more than a week ago. Students are attending online lessons in order to limit the outbreak. However, the danger that we are facing in Italy is, in reality a worldwide issue, and involves the Netherlands too.
Since Maastricht is an extremely international city, and therefore highly at risk, we kindly recommend to the University to take severe measures as soon as possible. The course of action taken until now is simply not enough. It is also our responsibility to protect the elderly that, as we know, represent a big part of Maastricht’s population and are subject to a high death rate from Coronavirus.

327 have signed. Let’s get to 500!