Petition update

Eskişehir'de siyanür havuzuna HAYIR

Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü ANADOSK
Turkey

Apr 10, 2020 — 

Merhabalar, öncelikle bu kampanyayı imzaladığınız için teşekkür ederiz. Bu süreçte yanımızda olmak için lütfen yapılması gerekenleri okuyup bize destek olursanız seviniriz. Süreçle ilgili tüm detayları ve ilerlemeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

KAYMAZ KÖYÜ VE KARAKAYA TIRMANIŞ BÖLGESİ TEHLİKE ALTINDA !!!

TMSF’ye bağlı kayyum yönetimindeki KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. , Kaymaz’da bulunan Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni’ne İkinci Siyanür Havuzu yapılabilmesi için bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu(ÇED) hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulmuştur. 373.600 m2’lik 2. Siyanür havuzunun insan yaşamına, hayvan ve bitkilerin hayatına, Friglerden kalma, yerli ve yabancı tırmanışçıların ziyaret ettiği bu bölgeye zarar vereceği açıktır.

Ancak, söz konusu ÇED Raporuna karşı görüş, itiraz ve şikayetlerimizi belirtmek için hala geç kalmış sayılmayız. Amacımız, ÇED Raporu’na karşı olumlu veya olumsuz bir karar verilirken görüş, itiraz ve şikayetlerimizi dile getirmek ve sesimizi duyurabilmektir.

Ne Yapabiliriz?

1- Sosyal Medya hesaplarından sesimizi duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz.

a)İnstagram’da bu sayfayı takip edebilir ve paylaşabilirsiniz.

https://instagram.com/eskisehirdesiyanurehayir?igshid=4jcdn89ases0

b)Facebook’da ‘’Eskişehirde Siyanüre HAYIR’’ sayfasını takip edebilir ve paylaşabilirsiniz.

https://www.facebook.com/Eskişehirde-Siyanüre-HAYIR-109270294074148/?__cft__[0]=AZWYAtaImtuoyU3d6JBpUYuNG-NavFZt8Y-cQBBGHJ1ApU-atdXlPSzujckyu8THZHS-R_baRaKSBn_8QAE8sOZB5GhqHitv1IC3VoW1uGHIa62-WK8mhUpotNSh1PwLDM4&__tn__=%2CmH-R

c)  Twitter’da ‘’siyanureHAYIR’’ sayfasını takip edebilir ve paylaşabilirsiniz.

https://twitter.com/siyanureHAYIR

d)Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlarda #eskişehirdesiyanüreHAYIR, #siyanüreHAYIR, #siyanürhavuzunaHAYIR hastagilerini kullanabilirsiniz.

e)  Ekşisözlük’te eskişehir'e yapılmak istenen ikinci siyanür havuzu başlığını paylaşarak, Ekşisözlük’te yazar olan arkadaşların ilgisini çekebilir ve gelişmeleri takip edebilirsiniz.

https://eksisozluk.com/eskisehire-yapilmak-istenen-ikinci-siyanur-havuzu--6460852

2- T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görüş, itiraz ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

https://www.cimer.gov.tr/

-------------------

Açık siyanür havuzunu neden istemiyoruz:

·        Planlanan açık siyanür havuzu projesi Kaymaz Mahallesi’ne 1,2 km Karakaya’ya ise 2,8 km’dir.

·        1. Derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Karakaya Tırmanış Bahçesi’ne bu derece yakın olan bu proje madenin ve doğa tahribatının giderek büyüyeceğinin ön adımıdır.

·        Karakaya Kayalıkları arkeolojik ve doğal sit alanı olup hem kültürel hem de ekolojik bir öneme sahiptir. Kayalık alan ve etrafını çevreleyen bozkır habitat, flora ve fauna açısından önemli türlere ev sahipliği yapar. Karakaya mahallesi ile birlikte yaklaşık 7 km batısında yer alan Kaymaz Mahallesi’ndeki kayalık, bozkır ve çayırlık alanlarını pek çok memeli, kuş ve sürüngen türü yuva ve beslenme alanı olarak kullanmaktadır. Memeliler arasında yaygın bilinen tilki, yaban tavşanı, sansar, gelincik, kirpi türlerinin yanı sıra yalnızca Anadolu’ya özgü olan Anadolu gelengisi / yersincabı (Spermophilus xanthophyrmnus) de bu bölgede görülmektedir. Bu türün ne yazık ki var olan popülasyonu azalma eğilimine girmiştir ve Dünya Doğa ve Doğa Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde (IUCN RedList) tehdide açık (NT) statüsünde yer almaktadır. Yine bozkır ve kayalık habitata uyum sağlamış pek çok kuş türü bölgede üremektedir. Ötücü kuşlardan kaya serçesi, kaya sıvacısı, kaya güvercini, kuzgun, ardıç, boğmaklı toygar, tarla kuşu, saka, florya, baştankara türleri gibi pekçok yerli tür bölgede kayalık, koruluk ve bozkır habitatlarında üremektedir. Yırtıcı kuşlardan ise şahin, gökdoğan, kerkenez, kukumav gibi yerli türlerin yanı sıra Avrupa’da görülen 4 akbaba türünden tek göçmen tür olan küçük akbaba (Neophron percnopterus) bu bölgede üremektedir. Küçük akbaba kırmızı listede (IUCN) küresel ölçekte tehlike altında (EN) statüsünde yer almaktadır. Özellikle üreme alanlarının tahribatı, zehirlenme, besin kaynaklarına ulaşımın engellenmesi gibi insan kaynaklı olumsuz faktörler türü tehdit eden faktörler arasında yer alır. Pek çok ülkede de sayıları oldukça azalan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu Afrika göçmeni için aralarında Türkiye’nin de yer aldığı çok sayıda ülkenin işbirliğiyle bir eylem planı başlatılmıştır. Koruma faaliyetleri hem türün üreme alanlarında hem de göç yolları üzerindeki tehditlere odaklanmaktadır. Küçük akbabalar kayalık üzerinde yer alan oyuklara ve çıkıntılar üzerine yuvasını yapar. Her yıl bir ya da en fazla iki yavru yetiştirir. Bu süreç kuş için enerji açısından oldukça zahmetlidir ve herhangi bir sebeple yavru kaybı yaşandığında çoğunlukla tekrardan üreme davranışında bulunmaz. Karakaya kayalıklarını üreme alanı olarak kullanan ve leşçil beslenme şekline sahip olan küçük akbaba hem kendisi hem de yavrulari için besinini kayalığın etrafındaki açık alanlarda süzülerek arar. Kaymaz ile Karakaya mahallesi arasında yer alan alanı sıklıkla ziyaret eder. Bölgedeki pek çok kuş türü gibi buradaki çöplükte ve bozkır alanda beslenir. Küçük akbaba leşçil bir tür olmasına rağmen tosbağa gibi yavaş hareket eden türleri yakalayıp yiyebilir. Dolayısıyla kuş türleri için sadece üreme alanı değil besinini aradığı alanlar ve bu alanlardaki biyoçeşitlilik de son derece önemlidir. Küresel ölçekte bu ölçüde önemli olan küçük akbaba türünün Karakaya bölgesinde görülmesi bu bölgenin ekolojik açıdan önemini de göstermektedir.

·        Açık siyanür havuzunun kullanım amacı altının cevherden altın-siyanür karışımı olarak çözündürülmesi sonrasında altının çökeltilerek çözeltiden alınmasıdır. Bu yöntem ekonomik ve ulaşılması daha kolay olduğu için tercih edilmektedir. Fakat bu proseste kullanılan açık siyanür havuzlarının canlılar ve çevre için oldukça tehlikeli ve yüksek risk teşkil ettiği bilinmektedir.

·        Kurulum aşamasında altı geçirimsiz tabaka ve membran ile kaplanan siyanür havuzları bütün önlemler alınsa dahi, olası bir kazada veya deprem gibi afetlerde zarar görmesi halinde sızıntı yaparak o bölgedeki toprağı ve yer altı sularını kirletebilme potansiyeline sahiptir.

·        Siyanür havuzunun yerleşim yerine ve su havzasına yakınlığı kabul edilemeyecek kadar fazladır. İnsanların yaşam alanlarına bu kadar yakın bir zehir havuzu yapılması kabul edilemez.

·        Bölgede yaşayan Kaymaz halkının görüşlerine başvurulmadan böyle bir faaliyete geçilmesi insanlık suçudur.

·        Siyanür liçi ile altın üretimi çevre ve canlılar adına yüksek risk içerdiği için zaten bir tane açık siyanür havuzu bulunan bölgeye, ikinci havuzun yapılmasını istemiyoruz. Daha az risk içeren alternatif bir yönteme başvurulmasını, çevrenin ve doğal yaşamın daha fazla bozulmamasını ve riske atılmamasını talep ediyoruz.  

     

  KAYNAK

http://eskisehirkulturenvanteri.gov.tr/sitdetay.aspx?ID=308 Balaban, S. (2016). ORTA VE YUKARI SAKARYA BÖLGESİ’NDE ÜREYEN KÜÇÜK AKBABA(Neophron percnopterus L.)’NIN ÜREME EKOLOJİSİ VE BESİN TERCİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR.

Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. BirdLife International 2019. Neophron percnopterus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019:  e.T22695180A154895845. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20193.RLTS.T22695180A154895845.en Downloaded on 10 April 2020.

Eken, G., Bozdoğan M., Isfendiyaroğlu S., Kiliç D. T. ve Lise Y. (Ed) (2006), Türkiye’nin Önemli Doğa Alanlari, Doğa Derneği, Ankara.

Kryštufek, B., Yigit, N. & Hutterer, R. 2008. Spermophilus xanthoprymnus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008:e.T20496A9209216. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T20496A9209216.en Downloaded on 10 April 2020.

 

 

 


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.