Doğrulanmış başarı

Sivriada'nın da Kaderi Yassıada Gibi Olmasın!

Bu kampanya 49.676 destekçi ile değişim yarattı!


---English text below---

Sivriada’nın da Kaderi Yassıada Gibi Olmasın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na,

Sivriada 2. Derece doğal ve 3. Derece arkeolojik SİT alanı. Adada Eylül 2018 sonu itibarıyla başlayan hafriyat ve inşaat çalışmaları, Arkeologlar Derneği’nin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği durumun araştırılmasına yönelik talebine karşın tüm hızıyla devam etmektedir.

Yassıada’da yaklaşık 3 yıldır süren inşaat çalışmaları adanın şeklini tamamen değiştirdi, yemyeşil bir bitki örtüsü yok oldu, yerine beton yığını geldi. Bu yüzden benzer bir durumun Sivriada’da başlaması son derece endişe vericidir.

Sivriada’nın:

•çeşitli kuşların göç yolları üzerinde bulunduğu,

•endemik (sadece Türkiye’de bulunan) özellik taşıyan bazı bitkileri barındırdığı,

•farklı bölgelerinde Bizans döneminden kalma kalıntılar yer aldığı ve

•Marmara Mercanı kolonileri ile çeşitli balık ve deniz kabuklularına ev sahipliği yaptığı için Yassıada ile aynı kaderi paylaşmasına izin vermemeliyiz.

Yassıada inşaatı esnasında denize dökülen hafriyat ile boğulup yok olan bölgedeki Marmara Mercanı kolonilerinin sonuncusu Sivriada’da yaşamaktadır. Adalar Denizle Yaşam ve Su Sporları Kulübü’nün (ADYSK) girişimiyle bu mercanların Neandros’a taşınma projesi olan ADAMER http://www.adamer.org/ Sivriada’da da hafriyatın denize dökülmesi yüzünden ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Ayrıca hafriyat çalışmaları sırasında manastır kalıntıları tehlikeye atılmakta, 2013 yılında hayırsever ada sakinlerinin dikmiş olduğu fıstık çamları ve zeytin ağaçları yerlerinden sökülmekte ve inşaat molozlarının altında bırakılmaktadır.

Gelin hep birlikte, birçok canlının yanı sıra, kışın sert havalarında balıkçılarımıza da barınak olan Marmara’nın bu küçük ve sevimli adasına sahip çıkalım.

Adamıza beton değil, fidan dikelim.

------------------------------------

The Fate of Sivriada Must Not Be Like That of Yassıada!

To the;

Ministry of Culture and Tourism,

Ministry of Environment and Urbanism,

Sivriada is protected as 2nd Degree Natural and 3rd Degree Archaeological Sites. In spite of the demand for an investigation by the Association of Archaeologists addressed to the Cultural Heritage and Museums General Directorate , the excavation and construction works are progressing rapidly on the island of Sivriada, since September 2018.

The construction underway on Yassıada for the past 3 years has received much public criticism for changing the panorama of the island from a green environment into a concrete pile. It is troubling to imagine a similar case at Sivriada.

The remote island of Sivriada;

•is located on the migration paths of many kinds of birds,

•is home to some endemic plants,

•accomodates a colony of Marmara Corals as well as many fish and crustaceans,

•bears significant archaeological remains dating from Byzantine times, which have never been documented.

 Let’s not allow Sivriada to share the same fate as Yassıada.

Currently, the ADAMER project is in jeopardy because of the ongoing construction. Pioneered by Adalar Denizle Yaşam ve Su Sporları Kulübü (ADYSK), the ADAMER http://www.adamer.org/ project aims to conserve the natural habitat of the last remaining colony of Marmara Corals in the area by transplanting them from Sivriada to Neandros.

Also affected by the construction rubble are the olive and pine trees that were planted by island dwellers in 2013. The trees are either being uprooted or damaged. Furthermore, the archaeological remains on the island are threatened by the uncontrolled excavation activity.

Let’s protect this small but lovely island all together.

Let’s plant trees instead of cement.

 Bugün İzel Levi imzanı bekliyor!

İzel Levi Coşkun bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sivriada'nın da Kaderi Yassıada Gibi Olmasın!». İzel Levi ve imza atan diğer 49.675 kişiye katıl.